دومین همایش انجمن رسوب شناسی ایران , 2016-04-27

عنوان : ( الکتروفاسیس و تعیین گونههای سنگی مخزن آسماری میدان نفتی آغاجاری بر اساس روند منحنیهای فشار موئینه )

نویسندگان: مصطفی مرادی , اسداله محبوبی , محمد خانه باد , علی غبیشاوی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

الکتروفاسیس و تعیین گونههای سنگی مخزن آسماری میدان نفتی آغاجاری بر اساس روند منحنیهای فشار موئینه

کلمات کلیدی

الکتروفاسیس و تعیین گونههای سنگی مخزن آسماری میدان نفتی آغاجاری بر اساس روند منحنیهای فشار موئینه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1056164,
author = {مرادی, مصطفی and محبوبی, اسداله and خانه باد, محمد and علی غبیشاوی},
title = {الکتروفاسیس و تعیین گونههای سنگی مخزن آسماری میدان نفتی آغاجاری بر اساس روند منحنیهای فشار موئینه},
booktitle = {دومین همایش انجمن رسوب شناسی ایران},
year = {2016},
location = {مشهدl, ايران},
keywords = {الکتروفاسیس و تعیین گونههای سنگی مخزن آسماری میدان نفتی آغاجاری بر اساس روند منحنیهای فشار موئینه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T الکتروفاسیس و تعیین گونههای سنگی مخزن آسماری میدان نفتی آغاجاری بر اساس روند منحنیهای فشار موئینه
%A مرادی, مصطفی
%A محبوبی, اسداله
%A خانه باد, محمد
%A علی غبیشاوی
%J دومین همایش انجمن رسوب شناسی ایران
%D 2016

[Download]