دومین همایش انجمن رسوب شناسی ایران , 2016-04-27

عنوان : ( رسوبات سیستم های بسته دشت سیلابی (دریاچه ای شور موقت) در توالی رسوبی سازند شوریجه، نواحی غربی و مرکزی حوضه رسوبی کپه داغ، شمال شرق ایران )

نویسندگان: مریم مرتضوی مهریزی , اسداله محبوبی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

رسوبات سیستم های بسته دشت سیلابی (دریاچه ای شور موقت) در توالی رسوبی سازند شوریجه، نواحی غربی و مرکزی حوضه رسوبی کپه داغ، شمال شرق ایران

کلمات کلیدی

, رسوبات سیستم های بسته دشت سیلابی (دریاچه ای شور موقت) در توالی رسوبی سازند شوریجه, نواحی غربی و مرکزی حوضه رسوبی کپه داغ, شمال شرق ایران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1056166,
author = {مریم مرتضوی مهریزی and محبوبی, اسداله},
title = {رسوبات سیستم های بسته دشت سیلابی (دریاچه ای شور موقت) در توالی رسوبی سازند شوریجه، نواحی غربی و مرکزی حوضه رسوبی کپه داغ، شمال شرق ایران},
booktitle = {دومین همایش انجمن رسوب شناسی ایران},
year = {2016},
location = {مشهدl, ايران},
keywords = {رسوبات سیستم های بسته دشت سیلابی (دریاچه ای شور موقت) در توالی رسوبی سازند شوریجه، نواحی غربی و مرکزی حوضه رسوبی کپه داغ، شمال شرق ایران},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T رسوبات سیستم های بسته دشت سیلابی (دریاچه ای شور موقت) در توالی رسوبی سازند شوریجه، نواحی غربی و مرکزی حوضه رسوبی کپه داغ، شمال شرق ایران
%A مریم مرتضوی مهریزی
%A محبوبی, اسداله
%J دومین همایش انجمن رسوب شناسی ایران
%D 2016

[Download]