دومین همایش انجمن رسوب شناسی ایران , 2016-04-27

عنوان : ( برآورد شدت و میزان فرسایش و تولید رسوب با استفاده از مدل فرسایشی EPM در حوضه آبریز رودخانه مولید، جنوب شرق قاین، خراسان جنوبی )

نویسندگان: مرضیه فیاضی بروجنی , مریم مرتضوی مهریزی , محمد خانه باد ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

حوضه آبریز رودخانه مولید محدوده شرقی حوضه آبریز سد حاجی آباد می¬باشد. این حوضه در جنوب شرقی شهرستان قاین، استان خراسان جنوبی واقع شده است. مساحت منطقه مورد مطالعه 22/135 کیلومتر مربع و به شکل کشیده است. با توجه به تقسیمات زمین¬شناسی ایران این حوضه بخشی از کمربند فلیش و مخلوط درهم شرق ایران است که در شرق بلوک لوت قرار گرفته است. در این تحقیق میزان رسوبی که سالانه از حوضه آبریز رودخانه مولید خارج می¬شود، محاسبه و برآورد گردیده است. با توجه به روش تجربی EPM در حوضه آبریز رودخانه مولید درجه رسوب¬دهی در کل حوضه 52/0 می¬باشد. درجه رسوب¬دهی در زیرحوضه S6 کم (مقدار Ru 43/0) و در زیرحوضه S1 درجه رسوب¬دهی زیاد (مقدار RU 65/0) بوده است. میزان رسوب سالیانه (m3/ y) 72/4028 و میزان فرسایش ویژه و فرسایش کل سالانه به ترتیب (m3/km2/y) 66/529 و (m3/ y) 8369/65 است.

کلمات کلیدی

, فرسایش, EPM, رودخانه مولید, حوضه آبریز سد حاجی آباد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1056183,
author = {مرضیه فیاضی بروجنی and مریم مرتضوی مهریزی and خانه باد, محمد},
title = {برآورد شدت و میزان فرسایش و تولید رسوب با استفاده از مدل فرسایشی EPM در حوضه آبریز رودخانه مولید، جنوب شرق قاین، خراسان جنوبی},
booktitle = {دومین همایش انجمن رسوب شناسی ایران},
year = {2016},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {فرسایش، EPM، رودخانه مولید، حوضه آبریز سد حاجی آباد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T برآورد شدت و میزان فرسایش و تولید رسوب با استفاده از مدل فرسایشی EPM در حوضه آبریز رودخانه مولید، جنوب شرق قاین، خراسان جنوبی
%A مرضیه فیاضی بروجنی
%A مریم مرتضوی مهریزی
%A خانه باد, محمد
%J دومین همایش انجمن رسوب شناسی ایران
%D 2016

[Download]