دومین همایش انجمن رسوب شناسی ایران , 2016-04-27

عنوان : ( فرایندهای دیاژنزی موثربرروی توالی رسوبی سازندهای سروک – ایلام در تاقدیس کورده(جنوب شرق ایران) )

نویسندگان: رعنا پرورش , محمد خانه باد , علیرضا پیریایی , محمدحسین اصیلیان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سازندهای سروک – ایلام از واحدهای کربناته گروه بنگستان می باشند که یکی از مخازن مهم هیدروکربنی در حوضه ی زاگرس را تشکیل می دهند.جهت انجام مطالعات پتروگرافی85 مقطع نازک تهیه ومطالعه شد. این مطالعه به منظور بررسی تأثیرفرایندهای دیاژنزی بر روی سنگ آهکهای سروک-ایلام صورت گرفته است. فرایند های دیاژنزی موثر بر این سنگ ها شامل فرایندهای میکریتی شدن،سیمانی شدن، نئومورفیسم، انحلال،شکستگی، دولومیتی شدن، هماتیتی شدن، گلاکونیتی شدن میباشد. براساس شواهد پتروگرافی، توالی پاراژنزی سنگ آهک سازندهای سروک – ایلام در چهار محیط فریاتیک دریایی، محیط متئوریک، تدفینی وبالاآمدگی تفسیر وطی سه مرحله ی ائوژنز،مزوژنز وتلوژنز رسوبات را تحت تأثیر قرار داده اند.

کلمات کلیدی

, سازند سروک, سازند ایلام, فرایند دیاژنزی, تاقدیس کورده
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1056184,
author = {پرورش, رعنا and خانه باد, محمد and علیرضا پیریایی and محمدحسین اصیلیان},
title = {فرایندهای دیاژنزی موثربرروی توالی رسوبی سازندهای سروک – ایلام در تاقدیس کورده(جنوب شرق ایران)},
booktitle = {دومین همایش انجمن رسوب شناسی ایران},
year = {2016},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {سازند سروک، سازند ایلام، فرایند دیاژنزی، تاقدیس کورده},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T فرایندهای دیاژنزی موثربرروی توالی رسوبی سازندهای سروک – ایلام در تاقدیس کورده(جنوب شرق ایران)
%A پرورش, رعنا
%A خانه باد, محمد
%A علیرضا پیریایی
%A محمدحسین اصیلیان
%J دومین همایش انجمن رسوب شناسی ایران
%D 2016

[Download]