اولین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران , 2015-05-13

عنوان : ( حل عددی معادلات حاکم بر جریان غیر دائمی به کمک چهار الگوی تفاضل محدود و بررسی حساسیت جریان نسبت به پارامتر های هیدرولیکی مختلف )

نویسندگان: فاطمه عطارزاده , سعیدرضا خداشناس ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

معادلات حاکم بر جریان های غیر دائمی، معادله ی پیوستگی و مومنتوم می باشند که اولین بار توسط سنت و نانت استخراج شدندکه به طور گسترده در حل مسائل سیلاب کاربرد دارند. به دلیل عدم وجود راه حل های تحلیلی برای حل این معالات جز در موارد خیلی ساده شده، معمولا از روش های عددی برای حل این معادلات استفاده می شود. روند حرکت موج سیلاب در رودخانه به پارامترهایی نظیر مشخصات هیدروگراف سیل در بالادست رودخانه، شکل هندسی مقطع، ضریب زبری و شیب بستر رودخانه بستگی دارد. در تحقیق معادلات دینامیکی حرکت موج سیلاب در یک رودخانه ی فرضی برای مقادیر مختلف این پارامتر ها به وسیله ی چهار الگوی تفاضل محدود صریح ، ضمنی و خطوط مشخصه حل شده و تاثیر هر کدام از این پارامتر ها بر روی هیدروگراف سیل در دو مقطع از رودخانه مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. نتایج در هر چهار الگوی عددی نشان می دهد که وقتی شیب بستر رودخانه تقلیل می یابد، دبی اوج هیدروگراف پایین دست کاهش می یابد و وقتی که ضریب زبری بسترکاهش پیدا می کند، دبی اوج هیدروگراف پایین دست افزایش پیدا می کند. افزایش عرض رودخانه نیز باعث افزایش ذخیره حجم سیلاب در رودخانه شده و دبی اوج هیدروگراف روندیابی شده کاهش می یابد.

کلمات کلیدی

, روندیابی سیل, تفاضل محدود, روش پریسمن, روش خطوط مشخصه, روش گام زمانی مشخص, روش لکس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1056188,
author = {عطارزاده, فاطمه and خداشناس, سعیدرضا},
title = {حل عددی معادلات حاکم بر جریان غیر دائمی به کمک چهار الگوی تفاضل محدود و بررسی حساسیت جریان نسبت به پارامتر های هیدرولیکی مختلف},
booktitle = {اولین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران},
year = {2015},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {روندیابی سیل، تفاضل محدود، روش پریسمن، روش خطوط مشخصه، روش گام زمانی مشخص، روش لکس},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T حل عددی معادلات حاکم بر جریان غیر دائمی به کمک چهار الگوی تفاضل محدود و بررسی حساسیت جریان نسبت به پارامتر های هیدرولیکی مختلف
%A عطارزاده, فاطمه
%A خداشناس, سعیدرضا
%J اولین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
%D 2015

[Download]