آبیاری و زهکشی ایران, دوره (9), شماره (4), سال (2015-12) , صفحات (594-604)

عنوان : ( روش‌های نظریه ورشکستگی در تخصیص منابع آبی مشترک )

نویسندگان: سمیرا میرشفیعی , حسین انصاری , حجت میان آبادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

عدم مدیریت و حکمرانی صحیح و افزایش تقاضا برای بهره برداری بیشتر از منابع آب، سبب افزایش تنش بر سر منابع آبی مشترک است. در اکثر موارد، میزان آب در دسترس از میزان کل نیاز ذی‌مدخلان کمتر است و همین امر باعث ایجاد اختلاف میان آن‏ها می‏گردد. ارائه روشی مناسب جهت تخصیص عادلانه‏ منابع آبی مشترک اقدامی موثر در زمینه مدیریت تضاد در چنین شرایطی است. تئوری ورشکستگی زیر مجموعه‌ای از نظریه بازی‌ها است که با روشهای متعدد به بررسی مسئله بازتوزیع منابع مشترک محدود بین مدعیان می‌پردازد. در این مطالعه 6 روش از تئوری ورشکستگی: ورشکستگی نسبی (PRO)، ورشکستگی تعدیل شده (AP)، تالمود (TaL)، پینایل (Pin)، ورود تصادفی (RA)، قوانین اشتراک متناوب 6(SSR based on PRO) تشریح و کاربرد آن‌ها در بازتوزیع منابع آب مشترک بررسی شده است. محدوده مطالعاتی این تحقیق، حوضه آبریز اترک واقع در استان گلستان و متشکل از 5 منطقه است که بخشی از رودخانه با استفاده از تئوری ورشکستگی بین این مناطق تقسیم شده است. از آنجایی که هر کدام از روش‏های این تئوری، رویکردی متفاوت نسبت به مسئله عدالت دارند و همچنین از قوانین ساده و قابل درکی برای تخصیص استفاده می‌کنند، می‏توانند به عنوان شروعی برای مذاکره و تصمیم‌گیری نهایی بین ذی‌مدخلان به کار گرفته شوند. در این مطالعه با استفاده از قانون تعدد، روش‏هایPRO ، AP، RA، Pin به عنوان روش‏های مناسبتر انتخاب شدند.

کلمات کلیدی

, تئوری ورشکستگی, منابع آبی مشترک, تخصیص آب, رودخانه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1056202,
author = {میرشفیعی, سمیرا and انصاری, حسین and حجت میان آبادی},
title = {روش‌های نظریه ورشکستگی در تخصیص منابع آبی مشترک},
journal = {آبیاری و زهکشی ایران},
year = {2015},
volume = {9},
number = {4},
month = {December},
issn = {2008-7942},
pages = {594--604},
numpages = {10},
keywords = {تئوری ورشکستگی، منابع آبی مشترک، تخصیص آب، رودخانه اترک},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T روش‌های نظریه ورشکستگی در تخصیص منابع آبی مشترک
%A میرشفیعی, سمیرا
%A انصاری, حسین
%A حجت میان آبادی
%J آبیاری و زهکشی ایران
%@ 2008-7942
%D 2015

[Download]