بیست و چهارمین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ایران تؼیت , 2016-04-26

عنوان : ( بررسی سیستم انتقال نور خورضیذ به وسیله فیبر نوری به داخل ساختمان و تحلیل انرشی و اگسرشی آن )

نویسندگان: محمود فانی , مجتبی ماموریان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

روشنایی یکی از پرمصرف ترین بخش های مصرف انرژی الکتریکی در شبانه روز بشمار می رود. مصرف روشنایی در روز نیز بخش قابل توجهی از این بخش را در برگرفته است در حالیکه بزرگترین منبع انرژی و نور در دسترس است. با هدایت و انتفال نور روز و استفاده از نور طبیعی در مکان هایی که به نور روز دسترسی مستقیم ندارند می توان از یک مسیر طولانی و هزینه بر برای روشنایی مصنوعی در روز جلوگیری کرد. در حال حاضر سیستم هایی برای هدایت و انتقال نور خورشید به فضای داخلی ساختمان ها طراحی و ساخته شده است. این مقاله به بررسی طراحی ها و تحلیل انرژی و اگزرژی های سیستم های سیستم انتقال نور خورشید به وسیله فیبر نوری پرداخته شده است . برای افزایش بازده سیستم باید در طراحی دریافت کننده های خورشیدی از انعکاس متوالی خودداری کرد و از مقطع های سهموی و خارج مرکز استفاده شود. از انتقال دهنده ها با قطر کم و طول زیاد نیز خود داری شود. بازده انرژی این سیستم ها در حدود 45% و بازده اگزرژی کل کمتر از 18% می باشد که بیشترین تلفات اگزرژی، ناشی از قسمت دریافت کننده می باشد. در نتیجه با بهینه سازی دریافت کننده ها افزایش قابل توجه ی در بازده کل مشاهده خواهد شد.

کلمات کلیدی

, انرژی خورشیدی, روشنایی, سیستم روشنایی ترکیبی, انتقال نور, فیبر نوری, تحلیل انرژی و اگزرژی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1056212,
author = {فانی, محمود and ماموریان, مجتبی},
title = {بررسی سیستم انتقال نور خورضیذ به وسیله فیبر نوری به داخل ساختمان و تحلیل انرشی و اگسرشی آن},
booktitle = {بیست و چهارمین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ایران تؼیت},
year = {2016},
location = {یزد, ايران},
keywords = {انرژی خورشیدی، روشنایی، سیستم روشنایی ترکیبی، انتقال نور، فیبر نوری، تحلیل انرژی و اگزرژی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی سیستم انتقال نور خورضیذ به وسیله فیبر نوری به داخل ساختمان و تحلیل انرشی و اگسرشی آن
%A فانی, محمود
%A ماموریان, مجتبی
%J بیست و چهارمین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ایران تؼیت
%D 2016

[Download]