دومین همایش ملی کاربرد ایزوتوپهای پایدار , 2016-05-11

عنوان : ( کاربرد ایزوتوپ پایدار گوگرد در تعیین ژنز کانسار سرب-(نقره) نخلک، اصفهان )

نویسندگان: محمدعلی جزی خرزوقی , محمدحسن کریم پور , آزاده ملکزاده شفارودی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ارزیابی ماهیت سیال کانه‌دار مولد کانسار نخلک نشان‌دهنده سیال چگال شور حوضه‌ای و دما پایین (میانگین 1/152 درجه سانتی‌گراد) می‌باشد. بر اساس شباهت مقدار S34δ کانی باریت و رنج سولفات‌های دریایی دوران پرمین- تریاس، گوگرد احتمالا از تبخیری‌های این دوران تامین گردیده است. گوگرد احیایی برای سولفید‌ها در طی فرایند ترموشیمیایی سولفات به بوسیله مواد آلی موجود در سازند باقروق تامین گردیده و دما و فوگاسیته اکسیژن (fO2) مهمترین فاکتورهای تفکیک ایزوتوپی گوگرد می‌باشند. مقدار ایزوتوپی کانسار نخلک مشابه با کانسارهای نوع MVT می‌باشد.

کلمات کلیدی

, ایزوتوپ گوگرد, سیال درگیر, گالن, باریت,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1056220,
author = {جزی خرزوقی, محمدعلی and کریم پور, محمدحسن and ملکزاده شفارودی, آزاده},
title = {کاربرد ایزوتوپ پایدار گوگرد در تعیین ژنز کانسار سرب-(نقره) نخلک، اصفهان},
booktitle = {دومین همایش ملی کاربرد ایزوتوپهای پایدار},
year = {2016},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {ایزوتوپ گوگرد، سیال درگیر، گالن، باریت، نخلک},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کاربرد ایزوتوپ پایدار گوگرد در تعیین ژنز کانسار سرب-(نقره) نخلک، اصفهان
%A جزی خرزوقی, محمدعلی
%A کریم پور, محمدحسن
%A ملکزاده شفارودی, آزاده
%J دومین همایش ملی کاربرد ایزوتوپهای پایدار
%D 2016

[Download]