نهمین کنگره ملی مهندسی عمران , 2016-05-10

عنوان : ( مقایسه¬ی تغییر شکل¬های ماندگار مخلوط¬های آسفالتی حاوی سرباره¬ی کوره¬ی اکسیژنی با مخلوط¬های حاوی سرباره¬ی کوره¬ی قوس الکتریک )

نویسندگان: حمید فرهاد ملاشاهی , مرتضی جلیلی قاضی زاده , ابوالفضل محمدزاده مقدم , مجتبی عباس قربانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش درصدهای مختلفی از سرباره¬ی کوره¬های اکسیژنی (BOF) و قوس الکتریک (EAF) به¬عنوان جایگزینی برای مصالح سنگی آهکی جهت ساخت بتن آسفالتی استفاده گردید. در این جایگزینی بخش درشت دانه¬ی مصالح آهکی به ترتیب با 25،50، 75 و100 درصد سرباره¬ی نوع BOF و EAF تعویض گردید. پس از تعیین خصوصیات مصالح سنگدانه¬ای سرباره¬ای و آهکی مورد استفاده در تحقیق، درصد قیر بهینه، براساس روش طرح اختلاط مارشال برای هر سری از نمونه¬ها تعیین گردید. در ادامه مقاومت در برابر تغییرشکل¬های ماندگار مخلوط¬های آسفالتی حاوی درصدهای مختلف سرباره با استفاده از روش آزمایش ماشین اثر چرخ (ویل تراک) مورد آزمایش و ارزیابی قرارگرفت. نتایج این تحقیق نشان داد که با افزودن سرباره به مخلوط آسفالتی، مقاومت در برابر تغییرشکل¬های ماندگار افزایش خواهد یافت. همچنین مخلوط¬های آسفالتی حاوی سرباره¬ی قوس الکتریک مقاومت در برابر شیارشدگی بیشتری در قیاس با مخلوط های حاوی سرباره کوره اکسیژنی دارد؛ هرچند با افزایش درصد سرباره، اختلاف در مقادیر شیارشدگی نمونه های حاوی سرباره های EAF و BOF معنی دار نیست.

کلمات کلیدی

, مخلوط آسفالتی, سرباره¬ی کوره¬ی اکسیژنی, سرباره¬ی کوره¬ی قوس الکتریک, تغییرشکل¬های ماندگار حداکثر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1056223,
author = {حمید فرهاد ملاشاهی and مرتضی جلیلی قاضی زاده and محمدزاده مقدم, ابوالفضل and مجتبی عباس قربانی},
title = {مقایسه¬ی تغییر شکل¬های ماندگار مخلوط¬های آسفالتی حاوی سرباره¬ی کوره¬ی اکسیژنی با مخلوط¬های حاوی سرباره¬ی کوره¬ی قوس الکتریک},
booktitle = {نهمین کنگره ملی مهندسی عمران},
year = {2016},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {مخلوط آسفالتی، سرباره¬ی کوره¬ی اکسیژنی، سرباره¬ی کوره¬ی قوس الکتریک، تغییرشکل¬های ماندگار حداکثر},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه¬ی تغییر شکل¬های ماندگار مخلوط¬های آسفالتی حاوی سرباره¬ی کوره¬ی اکسیژنی با مخلوط¬های حاوی سرباره¬ی کوره¬ی قوس الکتریک
%A حمید فرهاد ملاشاهی
%A مرتضی جلیلی قاضی زاده
%A محمدزاده مقدم, ابوالفضل
%A مجتبی عباس قربانی
%J نهمین کنگره ملی مهندسی عمران
%D 2016

[Download]