دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع , 2016-01-25

عنوان : ( بررسی ارگونومیکی میدان‌های الکترومغناطیس وارده به راهبرهای قطار شهری )

نویسندگان: علی جامعی , حمیده رضوی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

قطار شهری یکی از سیستم¬های حمل و نقل شهری است که امروزه در شهرهای بزرگ در حال گسترش می¬باشد و شامل منابع متعدد تولید میدان¬های الکترومغناطیس می¬باشد. راهبران قطار شهری در مقایسه با سایر کارکنان، مدت زمان بیشتری در برابر میدان¬های الکترومغناطیس قرار دارند که باید از دیدگاه ارگونومی مورد بررسی قرار گیرد. از این رو میانگین مواجهه راهبران در طول 8 ساعت کاری با حدود مجاز استاندارد ICNIRP مورد مقایسه قرار گرفته است و با توجه به ادعای راهبران قطار شهری مشهد مبنی بر ایجاد اختلال در سلامتی آن¬ها، میانگین میدان وارده به چندین راهبر در قالب آزمون فرض آماری مورد بررسی قرار گرفت. با وجود پایین بودن شدت میدان‏های الکترومغناطیسی از حدود مجاز، با توجه به عدم دستیابی به شواهد قطعی در خصوص اثرات بیولوژیکی میدان‏ها، کاهش هر چه بیشتر مواجهه تا حد ممکن و منطقی ضروری است. از این رو در بخش دیگر مکان¬های مختلف قطار از بعد میزان میدان الکترومغناطیس وارده مورد تحلیل قرار گرفته تا مکان¬هایی با قدرت میدان بالاتر شناسایی گردند و تا حد امکان زمان کمتری در این مکان¬ها قرار گیرند.

کلمات کلیدی

میدان‌های الکترومغناطیس؛ قطار شهری مشهد؛ تسلا؛ فرض آماری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1056229,
author = {جامعی, علی and رضوی, حمیده },
title = {بررسی ارگونومیکی میدان‌های الکترومغناطیس وارده به راهبرهای قطار شهری},
booktitle = {دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {میدان‌های الکترومغناطیس؛ قطار شهری مشهد؛ تسلا؛ فرض آماری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی ارگونومیکی میدان‌های الکترومغناطیس وارده به راهبرهای قطار شهری
%A جامعی, علی
%A رضوی, حمیده
%J دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
%D 2016

[Download]