دومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در شیمی و مهندسی شیمی , 2016-05-05

عنوان : ( بررسی خواص ساختاری نانوکامپوزیت‌های مغناطیسی G-Fe3O4 و نانوذرات Fe3O4 سنتزشده به روش سولوترمال )

نویسندگان: محدثه فاطمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله نانوکامپوزیت‌های مغناطیسی گرافن- اکسید آهن (G-Fe3O4) و نانوذرات اکسید آهن (Fe3O4) بطور مجزا به روش سولوترمال سنتز شدند. ساختار بلوری این پودرها توسط پراش پرتو ایکس (XRD) مورد بررسی قرار گرفت و اندازه بلورک‌ها با استفاده از روش‌های شرر، نمودار اندازه- کرنش (SSP) و ویلیامسون- هال تعیین و با هم مقایسه شدند. تصاویر میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM) نانوکامپوزیت گرافن- اکسید آهن و نانوذرات اکسید آهن، بترتیب اندازه متوسط ذرات را حدود 38 و 10 نانومتر نشان می‌دهند.

کلمات کلیدی

, نانوکامپوزیت مغناطیسی G-Fe3O4, نانوذرات Fe3O4, سولوترمال, XRD, TEM
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1056234,
author = {فاطمی, محدثه},
title = {بررسی خواص ساختاری نانوکامپوزیت‌های مغناطیسی G-Fe3O4 و نانوذرات Fe3O4 سنتزشده به روش سولوترمال},
booktitle = {دومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در شیمی و مهندسی شیمی},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {نانوکامپوزیت مغناطیسی G-Fe3O4، نانوذرات Fe3O4، سولوترمال، XRD، TEM},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی خواص ساختاری نانوکامپوزیت‌های مغناطیسی G-Fe3O4 و نانوذرات Fe3O4 سنتزشده به روش سولوترمال
%A فاطمی, محدثه
%J دومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در شیمی و مهندسی شیمی
%D 2016

[Download]