پژوهش حقوق خصوصی, دوره (4), شماره (14), سال (2016-5) , صفحات (29-51)

عنوان : ( اصول حقوقی و تفسیر مقررات سازمان جهانی تجارت )

نویسندگان: اعظم انصاری , محمد مهدی حاجیان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقررات موافقت‌نامه‌های سازمان جهانی تجارت همانند مقررات سایر معاهدات بین‌المللی ابهامات و پیچیدگی‌هایی دارد. از این رو تفسیر مقررات سازمان برای رکن حل و فصل اختلافات آن و صاحب‌نظران حقوق تجارت بین‌الملل اهمیت زیادی دارد. در همین راستا استفاده از اصول کلی حقوقی به ویژه آنچه که در مواد 31 و 32 کنوانسیون وین در حقوق معاهدات آمده از جایگاه ویژه‌ای در تفسیر مقررات برخوردار است. مقاله حاضر بر آن است به این سؤال پاسخ دهد که تا چه اندازه اصول مزبور می‌توانند در تفسیر مقررات سازمان جهانی تجارت مؤثر باشند؟ مقاله با در نظر گرفتن شیوه‌های مختلف تفسیر نشان می‌دهد اصول کلی حقوقی نقش غیرقابل‌انکاری در تفسیر و فهم مقررات سازمان مزبور دارند. به کارگیری این اصول هیئت‌های رسیدگی و رکن قضایی سازمان را در انجام وظایف خود یاری رسانده و منجر به انسجام میان نظام حقوقی سازمان جهانی تجارت و سایر نظام‌های حقوقی بین‌المللی می‌شود. این رویکرد مورد تأیید رکن حل و فصل اختلافات سازمان نیز است.

کلمات کلیدی

, اصول حقوقی, تفسیر, معاهده, مقررات سازمان جهانی تجارت, حل و فصل اختلافات
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1056235,
author = {انصاری, اعظم and محمد مهدی حاجیان},
title = {اصول حقوقی و تفسیر مقررات سازمان جهانی تجارت},
journal = {پژوهش حقوق خصوصی},
year = {2016},
volume = {4},
number = {14},
month = {May},
issn = {2345-3583},
pages = {29--51},
numpages = {22},
keywords = {اصول حقوقی، تفسیر، معاهده، مقررات سازمان جهانی تجارت، حل و فصل اختلافات},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اصول حقوقی و تفسیر مقررات سازمان جهانی تجارت
%A انصاری, اعظم
%A محمد مهدی حاجیان
%J پژوهش حقوق خصوصی
%@ 2345-3583
%D 2016

[Download]