اندیشه نوین دینی, دوره (1), شماره (42), سال (2015-12) , صفحات (139-154)

عنوان : ( نقد و بررسی فلسفه بدبینی شیخ معره )

نویسندگان: عبدالقاسم کریمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ابوالعلاء معری دارای اسلوبی ابتکاری و منحصربه فرد در فلسفه بدبینانه، سبک زندگی پوچ گرایانه و اخلاق ریاضت طلبانه است. وی به جبر مطلق در عالم هستی معتقد بوده و انسان را موجودی ذاتاً بدسرشت، از نظر عقلی، متحیر و به لحاظ روحی، محبوس می دانسته است که زندگی توام با بدبختی و رنج و آینده ای نامعلوم و تاریک در انتظار اوست. ابوالعلاء پیشنهاد می دهد که انسان در برابر جبر الهی تسلیم شود و با گسترش خودرنجی، منتظر مرگ طبیعی باشد. این رویکرد اگرچه جنبه منفی دنیاپرستی و لذت گرایی مادی را آشکار می کند، از منظر مکاتب فلسفیِ مثبت گرا و دین جامع گرای اسلام دارای نقدهای جدی است؛ زیرا بُعد کمال خواهی و آخرت گرایی را مغفول گذاشته، اختیار انسان را انکار می کند و نظام شر را غالب می شمارد. در نتیجه تکلیف پذیری، نظام کیفر و پاداش، ارسال رسل و انزال کتب لغو شده، حکمت و عدالت الهی محل تردید قرار می گیرد و هدفمندی آفرینش انکار می شود. در این مقاله به ریشه یابی مبانی فلسفی و اخلاقی بدبینی و شوم گرایی شیخ معرَه و راهکارهای رهایی از این نوع تفکر پرداخته می شود.

کلمات کلیدی

, الوالعلاء معری, بدبینی, رنج, جبر, شر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1056236,
author = {کریمی, عبدالقاسم},
title = {نقد و بررسی فلسفه بدبینی شیخ معره},
journal = {اندیشه نوین دینی},
year = {2015},
volume = {1},
number = {42},
month = {December},
issn = {2008-9481},
pages = {139--154},
numpages = {15},
keywords = {الوالعلاء معری، بدبینی، رنج، جبر، شر},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نقد و بررسی فلسفه بدبینی شیخ معره
%A کریمی, عبدالقاسم
%J اندیشه نوین دینی
%@ 2008-9481
%D 2015

[Download]