دومین کنگره بین المللی علم و فوتبال , 2013-11-06

عنوان : ( مقایسه مهارت های روان-تنی فوتبالیست های نوجوان، جوان و امید )

نویسندگان: سلمان سلطانی نژاد , علیرضا صابری کاخکی , مسعود رحیم پور , امیر رضا آشور ماهانی , سعیده سلطانی نژاد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از مطالعه حاضر مقایسه مهارت های روان- تنی در بین رده های سنی نوجوان، جوان و امید بود. یافته ها نشان داد که بین مهارت های روان-تنی فوتبالیست های نوجوان، جوان و امید تفاوت معنی داری وجود ندارد.

کلمات کلیدی

, مهارت های روان-تنی, فوتبالیست های نوجوان, جوان و امید
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1056240,
author = {سلمان سلطانی نژاد and صابری کاخکی, علیرضا and مسعود رحیم پور and امیر رضا آشور ماهانی and سعیده سلطانی نژاد},
title = {مقایسه مهارت های روان-تنی فوتبالیست های نوجوان، جوان و امید},
booktitle = {دومین کنگره بین المللی علم و فوتبال},
year = {2013},
location = {تهران, ايران},
keywords = {مهارت های روان-تنی، فوتبالیست های نوجوان، جوان و امید},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه مهارت های روان-تنی فوتبالیست های نوجوان، جوان و امید
%A سلمان سلطانی نژاد
%A صابری کاخکی, علیرضا
%A مسعود رحیم پور
%A امیر رضا آشور ماهانی
%A سعیده سلطانی نژاد
%J دومین کنگره بین المللی علم و فوتبال
%D 2013

[Download]