نخستین همایش ملی کاربرد مدل های حیوانی در پژوهش های تجربی پزشکی , 2016-04-14

عنوان : ( استفاده از مدل حیوانی جوجه در تحقیقات علوم پایه بجای سایر مدل های حیوانی رایج )

نویسندگان: فرشید حمیدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اهداف: پژوهش های علمی بر روی حیوانات دارای تاریخچه ای طولانی و مفید می باشد و نقش کلیدی آزمایش بر روی حیوانات در علوم پزشکی و زیستی غیر قابل انکار است. همواره مباحثات علمی، اخلاقی و حقوقی و حساسیت های فرهنگی در جوامع مختلف، بالاترین سطح مسئولیت پذیری محققین را ضروری ساخته و موجب شده است که طرح ریزی آزمایش بر روی حیوانات زنده ای که قادر به درک درد هستند با حساسیت زیادی نظارت گردد و مخالفت هایی نیز با این روند صورت گیرد، ولی در بسیاری موارد هنوز نمیتوان آزمایش بر روی حیوانات را حذف نمود. روش ها: رت، موش، خوکچه هندی و خرگوش احتمالاً آشناترین حیوانات آزمایشگاهی مورد استفاده می باشند. اما معایبی همانند هزینه اقتصادی بالا، رشد آهسته و مدیریت و پرورش آنها موجب فشار بر روی طرح های پژوهشی می باشد، لذا در این مقاله مدل حیوانی جوجه به عنوان جایگزین در بسیاری از مطالعات بجای سایر مدل ها معرفی می شود که دارای مزایای قابل توجهی می باشد. همچنین در تحقیقات متعدد توسط نگارنده، نتایج اخذ شده مشابه سایر مدل های حیوانی است. نتایج: بر اساس تجارب شخصی استفاده از مدل جوجه در تحقیقات مزایایی از جمله: مدیریت آسانتر، خونریزی کمتر در رهیافت های سرجری به جهت وضعیت آناتومیک خاص پرنده، سهولت کنترل و جابجایی، رشد سریع، وجود تنوع ژنتیکی و نژادهای مختلف گوشتی و تخمگذار، قابلیت تهیه از سن یکروزگی، دسترسی به جیره های غذایی استاندارد مخصوص طیور، فضای کم جهت نگهداری، امکان استفاده از صنعت (پرورش طیور) جهت مطالعات جمعی بر روی رفتار، قیمت ارزان و امکان جایگزینی تیمارها می توان نام برد. همچنین امکان استفاده خوراکی بعنوان یک منبع پروتئینی در پایان آزمایش (در صورتیکه آزمایش منافاتی با مصرف خوراکی نداشته باشد) نسبت به سایر مدل های حیوانی آزمایشگاهی یک امتیاز برجسته محسوب می شود. بحث و نتیجه گیری: با توجه به مزایا و تشابهات در بسیاری نتایج حاصله نسبت به سایر حیوانات آزمایشگاهی، جهت تحقیقات آزمایشگاهی در علوم پایه، جوجه به عنوان یک مدل حیوانی کارآمد پیشنهاد می گردد.

کلمات کلیدی

, جوجه, مدل حیوانی, تحقیق, علوم پایه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1056246,
author = {حمیدی, فرشید},
title = {استفاده از مدل حیوانی جوجه در تحقیقات علوم پایه بجای سایر مدل های حیوانی رایج},
booktitle = {نخستین همایش ملی کاربرد مدل های حیوانی در پژوهش های تجربی پزشکی},
year = {2016},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {جوجه، مدل حیوانی، تحقیق، علوم پایه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T استفاده از مدل حیوانی جوجه در تحقیقات علوم پایه بجای سایر مدل های حیوانی رایج
%A حمیدی, فرشید
%J نخستین همایش ملی کاربرد مدل های حیوانی در پژوهش های تجربی پزشکی
%D 2016

[Download]