نهمین کنگره ملّی مهندسی عمران , 2016-05-10

عنوان : ( اثر بازشو و سخت کننده بر بسامد اصلی صفحات چندلایه )

نویسندگان: راشد دیواندر , فرزاد شهابیان مقدم ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سازه های جدار نازک به شکل صفحات و پوسته ها در شاخه های مختلف علوم مانند عمران، مکانیک و هوا-فضا کاربرد دارند. از سوی دیگر، کاربرد صفحات چند لایه مرکب به علت بالا بودن سختی، استحکام و چگالی پایین گسترش چشم گیری در صنعت پیدا کرده است. با توجه به اهمیت صفحات مرکب چندلایه به لحاظ کاربرد از یک سو و پیچیدگی رفتار آنها از سوی دیگر، بررسی رفتار دینامیکی، ارتعاش آزاد و محاسبه بسامد اصلی آنها ضروری می باشد. در این مقاله، ابتدا ارتعاش آزاد صفحات چندلایه ارتوتروپ مورد بررسی قرار گرفته است. سپس با توجه به نیازهای عملی، اثر بازشو بر بسامد اصلی این گونه صفحات با استفاده از نرم افزار اجزای محدود (ANSYS) ارزیابی گردیده است. نتایج حاصل از تحلیل صفحات چندلایه نشان می‌دهد که در صورت وجود بازشو، با توجه به نحوه چینش لایه¬ها و ابعاد بازشو، بسامد اصلی صفحات تا 15٪ کاهش می یابد. به منظور جبران کاهش بسامد اصلی صفحات دارای بازشو، از سخت کننده استفاده می شود. بدین منظور، اثر سخت کننده ها با در نظر گرفتن تاثیر ابعاد، شکل و موقعیت آنها بر روی بسامد اصلی صفحات دارای بازشو مورد بررسی قرار گرفته است. بررسی نتایج نشان می دهد که در این صفحات، همواره سخت کننده U شکل بیشترین و L شکل کمترین بسامد را حاصل می کنند.

کلمات کلیدی

, صفحات چند لایه, صفحات ارتوتروپ, بسامد اصلی صفحات, بازشو, سخت کننده.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1056253,
author = {دیواندر, راشد and شهابیان مقدم, فرزاد},
title = {اثر بازشو و سخت کننده بر بسامد اصلی صفحات چندلایه},
booktitle = {نهمین کنگره ملّی مهندسی عمران},
year = {2016},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {صفحات چند لایه، صفحات ارتوتروپ، بسامد اصلی صفحات، بازشو، سخت کننده.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر بازشو و سخت کننده بر بسامد اصلی صفحات چندلایه
%A دیواندر, راشد
%A شهابیان مقدم, فرزاد
%J نهمین کنگره ملّی مهندسی عمران
%D 2016

[Download]