نهمین کنگره ملّی مهندسی عمران , 2016-05-10

عنوان : ( تحلیل کمانشی پوسته های استوانه ای دارای سخت کننده تحت اثر ترکیب بارهای محوری و جانبی )

نویسندگان: آرش معاون , فرزاد شهابیان مقدم , مسعود حمیدی فرد ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پوسته های استوانه ای نظیر مخازن و لوله ها، تحت اثر بارهای محوری، جانبی و یا ترکیب آن ها در معرض کمانش قرار می گیرند. به علت کم بودن ضخامت پوسته در مقایسه با سایر ابعاد آن، کمانش به عنوان یک حالت حدی برای تحلیل پوسته محسوب می گردد. یکی از راه های افزایش مقاومت کمانشی پوسته ها، استفاده از سخت کننده های طولی و حلقوی است. در این پژوهش، با استفاده از روش اجزای محدود (نرم‌افزار ANSYS)، مقاومت کمانشی پوسته های استوانه ای تحت اثر ترکیب بارهای محوری و جانبی با و بدون سخت کننده مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. پس از انجام تعداد زیادی تحلیل و رسم نمودارهای متعدد، تأثیر ابعاد و تعداد سخت کننده های طولی و حلقوی بر روی مقاومت کمانشی پوسته های استوانه ای تحت اثر ترکیب بارهای محوری و جانبی تعیین گردیده است. نتایج حاصل نشان می دهد که در بارگذاری محوری، سخت کننده های طولی در افزایش مقاومت کمانشی تأثیر بیشتری (تا حدود 25 درصد) نسبت به سخت کننده های حلقوی دارند. در بارگذاری جانبی و حالت ترکیب بارگذاری، سخت‌کننده های حلقوی به ترتیب به میزان 105 و 35 درصد مؤثرتر می‌باشند. لازم به ذکر است در هر مورد ابعاد سخت کننده ها به نحوی انتخاب شده اند که مصالح مصرفی برای آن ها یکسان شود.

کلمات کلیدی

, پوسته های استوانه ای, مقاومت کمانشی, ترکیب بارگذاری محوری و جانبی, سخت‌کننده های طولی, سخت کننده های حلقوی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1056254,
author = {معاون, آرش and شهابیان مقدم, فرزاد and حمیدی فرد, مسعود},
title = {تحلیل کمانشی پوسته های استوانه ای دارای سخت کننده تحت اثر ترکیب بارهای محوری و جانبی},
booktitle = {نهمین کنگره ملّی مهندسی عمران},
year = {2016},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {پوسته های استوانه ای، مقاومت کمانشی، ترکیب بارگذاری محوری و جانبی، سخت‌کننده های طولی، سخت کننده های حلقوی.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تحلیل کمانشی پوسته های استوانه ای دارای سخت کننده تحت اثر ترکیب بارهای محوری و جانبی
%A معاون, آرش
%A شهابیان مقدم, فرزاد
%A حمیدی فرد, مسعود
%J نهمین کنگره ملّی مهندسی عمران
%D 2016

[Download]