نهمین کنگره ملّی مهندسی عمران , 2016-05-10

عنوان : ( بهینه سازی سطح مقطع و شکل هندسی خرپاهای دوبعدی و سه‌بعدی با استفاده از روش گروه ذره ها (PSO) )

نویسندگان: سّیدمجتبی موسوی , فرزاد شهابیان مقدم , مسعود حمیدی فرد ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

طراحی بهینه خرپاها در مهندسی سازه همواره موردتوجه پژوهشگران بوده است. روش های سنتی بهینه سازی به علت نیاز به محاسبه مشتق تابع هدف و نیز محدود بودن به فضای جستجوی پیوسته، در کاربردهای عملی با مشکلاتی روبرو هستند. با توجه به تعداد زیاد عضوهای این نوع از سازه ها، نیاز به روشی نظام مند وجود دارد تا با در نظر گرفتن همه قیدهای طراحی، سطح مقطع و شکل هندسی این سازه ها بهینه گردد. در این مقاله، روش گروه ذره ها (PSO) برای طراحی بهینه سطح مقطع و شکل هندسی خرپا ها مورداستفاده قرار گرفته است. این روش یک فرآیند الهام گرفته‌شده از طبیعت و بر اساس تکرار است که برای حل مسئله‌های ترکیبی و چندمنظوره به کار می رود. برای این کار، برنامه ای در محیط نرم‌افزار MATLAB نوشته شده است. نتایج حاصل نشان می دهد که روش به‌کاررفته در این پژوهش، از دقت و کارایی بالاتری نسبت به سایر مراجع برخوردار است.

کلمات کلیدی

, بهینه سازی, خرپای دوبعدی, خرپای سه‌بعدی, بهینه سازی گروه ذره ها.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1056255,
author = {موسوی, سّیدمجتبی and شهابیان مقدم, فرزاد and حمیدی فرد, مسعود},
title = {بهینه سازی سطح مقطع و شکل هندسی خرپاهای دوبعدی و سه‌بعدی با استفاده از روش گروه ذره ها (PSO)},
booktitle = {نهمین کنگره ملّی مهندسی عمران},
year = {2016},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {بهینه سازی، خرپای دوبعدی، خرپای سه‌بعدی، بهینه سازی گروه ذره ها.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بهینه سازی سطح مقطع و شکل هندسی خرپاهای دوبعدی و سه‌بعدی با استفاده از روش گروه ذره ها (PSO)
%A موسوی, سّیدمجتبی
%A شهابیان مقدم, فرزاد
%A حمیدی فرد, مسعود
%J نهمین کنگره ملّی مهندسی عمران
%D 2016

[Download]