نهمین کنگره ملّی مهندسی عمران , 2016-05-10

عنوان : ( تحلیل کمانشی پوسته های استوانه ای چندلایه )

نویسندگان: عبدالحمید طهرانیان , فرزاد شهابیان مقدم , مسعود حمیدی فرد ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از مهم ترین انواع پوسته ها، پوسته های استوانه ای چندلایه است که کاربرد فراوانی در بسیاری از شاخه های مهندسی دارد. به علت کم بودن ضخامت پوسته در مقایسه با سایر ابعاد آن، کمانش به عنوان یک حالت حدی برای تحلیل پوسته محسوب می گردد و مقاومت کمانشی سازه یک معیار مهم برای طراحی می باشد. یک پوسته ی استوانه ای چندلایه در طول عمر خود ممکن است تحت بارگذاری های مختلف قرار گیرد. بار محوری همواره یکی از حالت های بحرانی برای پوسته به شمار می رود. از دیگر بارهای وارد بر پوسته ها فشار جانبی خارجی می باشد. حالت دیگر اثر هم‌زمان این دو نوع بارگذاری است. ازاین‌رو در این پژوهش، با ترکیب بار محوری و فشار جانبی، مقاومت کمانشی و رفتار پوسته های استوانه‌ای چندلایه بررسی شده است. مقاومت کمانشی با تغییر دادن شرایط هندسی برای پوسته های مختلف به دست آمده است. این شرایط هندسی شامل نسبت طول به شعاع (L/R) و نسبت شعاع به ضخامت (R/h) می باشند. با بررسی پوسته‌های تحت بار محوری و فشار جانبی مشاهده گردید که با افزایش نسبت طول به شعاع پوسته و یا با افزایش نسبت شعاع به ضخامت، مقاومت کمانشی کاهش می یابد. لیکن افزایش نسبت شعاع به ضخامت تأثیر بیشتری بر درصد کاهش مقاومت دارد.

کلمات کلیدی

, پوسته های استوانه ای چندلایه, مقاومت کمانشی, ترکیب بار محوری و فشار جانبی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1056256,
author = {طهرانیان, عبدالحمید and شهابیان مقدم, فرزاد and حمیدی فرد, مسعود},
title = {تحلیل کمانشی پوسته های استوانه ای چندلایه},
booktitle = {نهمین کنگره ملّی مهندسی عمران},
year = {2016},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {پوسته های استوانه ای چندلایه، مقاومت کمانشی، ترکیب بار محوری و فشار جانبی.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تحلیل کمانشی پوسته های استوانه ای چندلایه
%A طهرانیان, عبدالحمید
%A شهابیان مقدم, فرزاد
%A حمیدی فرد, مسعود
%J نهمین کنگره ملّی مهندسی عمران
%D 2016

[Download]