سومین همایش ملی کنترل بیولوژیک در کشاورزی و منابع طبیعی , 2016-02-02

عنوان : ( تاثیر تریکودرما به عنوان عامل بیوکنترل جدایه های توکسین زا و غیر توکسین زای فوزاریم عامل بیماری بلایت فوزاریمی سنبله )

نویسندگان: نیما خالدی , پریسا طاهری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بلایت فوزاریمی سنبله یکی از مهمترین بیماریهای غلات دانه ریز ...

کلمات کلیدی

, کنترل بیولوژیک, تریکودرما, فوزاریم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1056259,
author = {خالدی, نیما and طاهری, پریسا},
title = {تاثیر تریکودرما به عنوان عامل بیوکنترل جدایه های توکسین زا و غیر توکسین زای فوزاریم عامل بیماری بلایت فوزاریمی سنبله},
booktitle = {سومین همایش ملی کنترل بیولوژیک در کشاورزی و منابع طبیعی},
year = {2016},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {کنترل بیولوژیک- تریکودرما- فوزاریم},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر تریکودرما به عنوان عامل بیوکنترل جدایه های توکسین زا و غیر توکسین زای فوزاریم عامل بیماری بلایت فوزاریمی سنبله
%A خالدی, نیما
%A طاهری, پریسا
%J سومین همایش ملی کنترل بیولوژیک در کشاورزی و منابع طبیعی
%D 2016

[Download]