سومین همایش ملی کنترل بیولوژیک در کشاورزی و منابع طبیعی , 2016-02-02

عنوان : ( مقایسه اثر بازدارندگی مخمر Candida membranifuciens علیه گونه های فوزاریم بیماریزا در غلات )

نویسندگان: نیما خالدی , پریسا طاهری , فاطمه حسینی زهانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بیماریهای ناشی از گونه های فوزاریم ...

کلمات کلیدی

, کنترل بیولوژیک, فوزاریم, مخمر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1056260,
author = {خالدی, نیما and طاهری, پریسا and حسینی زهانی, فاطمه},
title = {مقایسه اثر بازدارندگی مخمر Candida membranifuciens علیه گونه های فوزاریم بیماریزا در غلات},
booktitle = {سومین همایش ملی کنترل بیولوژیک در کشاورزی و منابع طبیعی},
year = {2016},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {کنترل بیولوژیک- فوزاریم- مخمر},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه اثر بازدارندگی مخمر Candida membranifuciens علیه گونه های فوزاریم بیماریزا در غلات
%A خالدی, نیما
%A طاهری, پریسا
%A حسینی زهانی, فاطمه
%J سومین همایش ملی کنترل بیولوژیک در کشاورزی و منابع طبیعی
%D 2016

[Download]