سومین همایش ملی کنترل بیولوژیک در کشاورزی و منابع طبیعی , 2016-02-02

عنوان : ( ارزیابی آزمایشگاهی فعالیت آنتاگونیستی باکتری های اپی فیت جداشده از درختان میوه دانه دار استان آذربایجان غربی در مقابل عامل Erwinia amylovora )

نویسندگان: حبیب نوجوان چچکلوی منصور , سعید طریقی , عباسعلی روانلو , پریسا طاهری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در طول سال 1393 از باغات سیب و گلابی ...

کلمات کلیدی

, اپی فیت, آنتی بیوزیس, آنتی بیوتیک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1056261,
author = {نوجوان چچکلوی منصور, حبیب and طریقی, سعید and عباسعلی روانلو and طاهری, پریسا},
title = {ارزیابی آزمایشگاهی فعالیت آنتاگونیستی باکتری های اپی فیت جداشده از درختان میوه دانه دار استان آذربایجان غربی در مقابل عامل Erwinia amylovora},
booktitle = {سومین همایش ملی کنترل بیولوژیک در کشاورزی و منابع طبیعی},
year = {2016},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {اپی فیت- آنتی بیوزیس- آنتی بیوتیک},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی آزمایشگاهی فعالیت آنتاگونیستی باکتری های اپی فیت جداشده از درختان میوه دانه دار استان آذربایجان غربی در مقابل عامل Erwinia amylovora
%A نوجوان چچکلوی منصور, حبیب
%A طریقی, سعید
%A عباسعلی روانلو
%A طاهری, پریسا
%J سومین همایش ملی کنترل بیولوژیک در کشاورزی و منابع طبیعی
%D 2016

[Download]