سومین همایش ملی کنترل بیولوژیک در کشاورزی و منابع طبیعی , 2016-02-02

عنوان : ( اثر عصاره ختمی علیه قارچهای بیمارگر گیاهی )

نویسندگان: زهره نسیمی , پریسا طاهری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ختمی گیاهی دارویی از خانواده ...

کلمات کلیدی

, عصاره ختمی, آلترناریا, رایزوکتونیا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1056262,
author = {نسیمی, زهره and طاهری, پریسا},
title = {اثر عصاره ختمی علیه قارچهای بیمارگر گیاهی},
booktitle = {سومین همایش ملی کنترل بیولوژیک در کشاورزی و منابع طبیعی},
year = {2016},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {عصاره ختمی- آلترناریا- رایزوکتونیا},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر عصاره ختمی علیه قارچهای بیمارگر گیاهی
%A نسیمی, زهره
%A طاهری, پریسا
%J سومین همایش ملی کنترل بیولوژیک در کشاورزی و منابع طبیعی
%D 2016

[Download]