سومین همایش ملی کنترل بیولوژیک در کشاورزی و منابع طبیعی , 2016-02-02

عنوان : ( دینامیسم جمعیت باکتری های آنتاگونیست Erwinia amylovora در فصول بهار تابستان و پاییز در درختان میوه دانه دار استان آإربایجان غربی )

نویسندگان: حبیب نوجوان چچکلوی منصور , سعید طریقی , عباسعلی روانلو , پریسا طاهری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از بیماریهای مهمی که به درختان میوه دانه دار ...

کلمات کلیدی

, آتشک, آنتاگونیست, اپی فیت, دینامیسم, جمعیت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1056263,
author = {نوجوان چچکلوی منصور, حبیب and طریقی, سعید and عباسعلی روانلو and طاهری, پریسا},
title = {دینامیسم جمعیت باکتری های آنتاگونیست Erwinia amylovora در فصول بهار تابستان و پاییز در درختان میوه دانه دار استان آإربایجان غربی},
booktitle = {سومین همایش ملی کنترل بیولوژیک در کشاورزی و منابع طبیعی},
year = {2016},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {آتشک- آنتاگونیست- اپی فیت- دینامیسم- جمعیت},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T دینامیسم جمعیت باکتری های آنتاگونیست Erwinia amylovora در فصول بهار تابستان و پاییز در درختان میوه دانه دار استان آإربایجان غربی
%A نوجوان چچکلوی منصور, حبیب
%A طریقی, سعید
%A عباسعلی روانلو
%A طاهری, پریسا
%J سومین همایش ملی کنترل بیولوژیک در کشاورزی و منابع طبیعی
%D 2016

[Download]