نهمین کنگره ملی مهندسی عمران , 2016-05-10

عنوان : ( بهبود عملکرد اتصال تیر-ستون بتنآرمه با استفاده از بتن فوق توانمند الیافی )

نویسندگان: مهدی حسنی , محمدرضا اصفهانی , عارف بهاروند ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از مشکلات اساسی اتصال تیر-ستون در سازههای بتنآرمه، عدم وجود محصورشدگی کافی در هسته آن بوده که این امر موجب ناتوانی اتصال در استهلاک انرژی زلزله می گردد. ارتقای خصوصیات مکانیکی بتن مصرفی همواره به عنوان گزینهای مطلوب برای رفع این نقص مورد آزمایش و بررسی قرار گرفته است. در پژوهش حاضر، الیاف فولادی به بتن فوقتوانمند ناحیه هسته اتصال خارجی تیر-ستون افزوده گردید و اثر آن بر رفتار چرخهای اتصال، به صورت آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان میدهد که افزایش مقاومت فشاری بتن ناشی از به کارگیری بتن فوقتوانمند بدون الیاف فولادی، تاثیر مطلوبی بر عملکرد اتصال نخواهد داشت. بر اساس نتایج حاصل، استفاده از بتن فوقتوانمند الیافی در اتصال، موجب افزایش انرژی مستهلکشده، افزایش ظرفیت باربری، کاهش طول مفصل پلاستیک و حذف ریزش بتن در ناحیه خسارتدیده میگردد. همچنین استفاده از الیاف فولادی تاثیر بسیار مطلوبی بر محصورشدگی هسته اتصال میگذارد.

کلمات کلیدی

, اتصال تیر-ستون بتنآرمه, الیاف فولادی, بتن فوق توانمند, رفتار چرخهای.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1056268,
author = {حسنی, مهدی and اصفهانی, محمدرضا and عارف بهاروند},
title = {بهبود عملکرد اتصال تیر-ستون بتنآرمه با استفاده از بتن فوق توانمند الیافی},
booktitle = {نهمین کنگره ملی مهندسی عمران},
year = {2016},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {اتصال تیر-ستون بتنآرمه، الیاف فولادی، بتن فوق توانمند، رفتار چرخهای.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بهبود عملکرد اتصال تیر-ستون بتنآرمه با استفاده از بتن فوق توانمند الیافی
%A حسنی, مهدی
%A اصفهانی, محمدرضا
%A عارف بهاروند
%J نهمین کنگره ملی مهندسی عمران
%D 2016

[Download]