کشاورزی بوم شناختی, دوره (6), شماره (2), سال (2017-4) , صفحات (179-199)

عنوان : ( ارزیابی شاخص های رشد سه گونه دارویی سیاهدانه، همیشه بهار و گاوزبان اروپایی در سری های جایگزینی کشت مخلوط )

نویسندگان: پگاه نقی پوردهکردی , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , سرور خرم دل ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کشت مخلوط یکی از مؤلفه‌های مدیریت زراعی در راستای بهره¬گیری از کشاورزی پایدار است. به‌منظور ارزیابی شاخص‌های رشدی سه گونه دارویی سیاهدانه (Nigella sativa L.)، گاوزبان اروپایی (Borago officinalis L.) و همیشه‌بهار (Calendula officinalis L.) در کشت مخلوط جایگزینی آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در سال زراعی 93-1392 انجام شد. تیمارها شامل کشت‌های مخلوط دوگانه سیاهدانه-همیشه‌بهار، سیاهدانه-گاوزبان اروپایی و همیشه‌بهار-گاوزبان اروپایی با نسبت‌های 50:50 و کشت مخلوط سه‌گانه سیاهدانه-همیشه‌بهار-گاوزبان اروپایی با نسبت 33:33:33 و همچنین کشت خالص آنها بود. نتایج نشان داد هرچند به دلیل تراکم کمتر سیاهدانه، همیشه‌بهار و گاوزبان اروپایی در کشت مخلوط جایگزینی نسبت کشت خالص آن‌ها، شاخص سطح برگ و مقدار تجمع ماده خشک آن‌ها از کشت خالص کمتر بود، اما به دلیل بهبود شرایط رشدی برای این گیاهان در تیمارهای کشت مخلوط، سیاهدانه، همیشه‌بهار و گاوزبان اروپایی در کشت مخلوط از نظر شاخص‌های رشدی دیگری همچون سرعت رشد محصول و سرعت آسیمیلاسیون خالص برتر از کشت خالص بودند. این نتایج می‌تواند مؤید استفاده بهتر گیاهان سیاهدانه، همیشه‌بهار و گاوزبان اروپایی از منابع محیطی در تیمارهای کشت مخلوط و اثر قابل‌توجه آن بر شاخص‌های رشدی این گیاهان باشد. بنابراین با توجه به یافته‌های این آزمایش به نظر می‌رسد که کشت مخلوط و بخصوص کشت مخلوط سه‌گانه سیاهدانه، همیشه‌بهار و گاوزبان اروپایی می‌تواند از نظر مدیریت اکولوژیکی منابع مفید واقع گردد.

کلمات کلیدی

, شاخص سطح برگ, سرعت آسیمیلاسیون خالص, سرعت رشد محصول, کشت مخلوط
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1056276,
author = {نقی پوردهکردی, پگاه and کوچکی, علیرضا and نصیری محلاتی, مهدی and خرم دل, سرور},
title = {ارزیابی شاخص های رشد سه گونه دارویی سیاهدانه، همیشه بهار و گاوزبان اروپایی در سری های جایگزینی کشت مخلوط},
journal = {کشاورزی بوم شناختی},
year = {2017},
volume = {6},
number = {2},
month = {April},
issn = {2251-6824},
pages = {179--199},
numpages = {20},
keywords = {شاخص سطح برگ، سرعت آسیمیلاسیون خالص، سرعت رشد محصول، کشت مخلوط جایگزینی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی شاخص های رشد سه گونه دارویی سیاهدانه، همیشه بهار و گاوزبان اروپایی در سری های جایگزینی کشت مخلوط
%A نقی پوردهکردی, پگاه
%A کوچکی, علیرضا
%A نصیری محلاتی, مهدی
%A خرم دل, سرور
%J کشاورزی بوم شناختی
%@ 2251-6824
%D 2017

[Download]