دومین همایش انجمن رسوب شناسی ایران , 2016-04-27

عنوان : ( تاثیر سازندهای زمین شناسی بر کیفیت آب چشمه دشتک، مهمترین چشمه واقع در غرب شهر آشخانه - استان خراسان شمالی )

نویسندگان: علی محقی , حسین محمدزاده , رمضان کاظمی گلیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شناخت سازندهای زمین شناسی و واکنش های هیدروشیمی و محیطی به حفاظت منابع طبیعی، بهره برداری بهینه و توسعه پایدار بیشتر منابع آب کمک خواهد کرد. هدف این مقاله بررسی نقش سازندهای زمین شناسی دارای رخنمون و بررسی اثرات آنها بر کیفیت منابع آبی در محدوده دشت قوری میدان می باشد. سازند آهکی تیرگان و سرچشمه بیشترین رخنمون را در منطقه دارند. چشمه دشتک، واقع در غرب شهر آشخانه - استان خراسان شمالی، مهمترین چشمه منطقه با آبدهی حدود 270 لیتر بر ثانیه می باشد. مظهر اصلی چشمه در سازند آهکی تیرگان قرار دارد، اما در طول مسیر جریان آب از مظهر به طرف رودخانه اترک، چشمه هایی فرعی خروجی از سازند مارنی، شیلی سرچشمه وارد آن می شود.. با توجه به مارنی و شیلی بودن سازند سرچشمه و وجود تبخیری ها در آن، کیفیت آب خروجی از این سازند خوب نبوده (940 میکروزیمنس بر سانتی متر) و بر آب با کیفیت مناسب چشمه دشتک (688 میکروزیمنس بر سانتی متر) تاثیر می گذارد بطوری که مقادیر هدایت الکتریکی و کل مواد جامد محلول در عبور از سازند تیرگان و سرچشمه افزایش می یابد. نمودار گیبس نشان دهنده ی این است که واکنش های آب_ سنگ عامل اصلی کنترل کننده ی تغییرات و شیمی آب چشمه دشتک می باشد.

کلمات کلیدی

, چشمه دشتک, سازند تیرگان, سازند سرچشمه, کیفیت آب
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1056279,
author = {محقی, علی and محمدزاده, حسین and رمضان کاظمی گلیان},
title = {تاثیر سازندهای زمین شناسی بر کیفیت آب چشمه دشتک، مهمترین چشمه واقع در غرب شهر آشخانه - استان خراسان شمالی},
booktitle = {دومین همایش انجمن رسوب شناسی ایران},
year = {2016},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {چشمه دشتک، سازند تیرگان، سازند سرچشمه، کیفیت آب},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر سازندهای زمین شناسی بر کیفیت آب چشمه دشتک، مهمترین چشمه واقع در غرب شهر آشخانه - استان خراسان شمالی
%A محقی, علی
%A محمدزاده, حسین
%A رمضان کاظمی گلیان
%J دومین همایش انجمن رسوب شناسی ایران
%D 2016

[Download]