دومین همایش انجمن رسوب شناسی ایران , 2016-04-27

عنوان : ( بررسی تحت الارضی سازندهای منطقه سملقان و نقش آن در کمیت و کیفیت منابع آب منطقه )

نویسندگان: حمیدرضا عجم , حسین محمدزاده , غلامحسین کرمی , رمضان کاظمی گلیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

منطقه مورد مطالعه در غرب استان خراسان شمالی و در گستره شهرستان مانه و سملقان واقع شده است. این دشت با توجه به تاثیر ساختار¬های تکتونیک ناحیه ای، از روند غربی-شرقی برخوردار است. بخش عظیمی از مصارف شرب و کشاورزی در این دشت توسط چاه ها تامین می¬شود. هدف از این تحقیق بررسی هیدروشیمیایی آب های زیرزمینی منطقه و تعیین ارتباط هیدروژئولوژیکی سازند سخت با آبخوان های آبرفتی موجود در منطقه با بررسی تحت الارضی می¬باشد. نتایج آنالیز نمونه ها ی برداشتی و ترسیم نمودارهای شیمی آب، نظیر پایپر نشان می¬دهد که در منطقه مورد مطالعه تیپ آب از بیکربناته تا کلروره متغییر است. از نتایج حاصل و بررسی های هیدروژئولوژیکی منطقه می¬توان دریافت که بین سازندهای سخت و آبرفتی ارتباط هیدروژئولوژیکی حاکم است و همچنین در شمال منطقه آهک از زیر آبرفت را تغذیه می¬کند.

کلمات کلیدی

, سازند سخت, تحت الارضی, هیدروشیمیایی, هیدروژئولوژیکی, آبخوان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1056280,
author = {عجم, حمیدرضا and محمدزاده, حسین and غلامحسین کرمی and رمضان کاظمی گلیان},
title = {بررسی تحت الارضی سازندهای منطقه سملقان و نقش آن در کمیت و کیفیت منابع آب منطقه},
booktitle = {دومین همایش انجمن رسوب شناسی ایران},
year = {2016},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {سازند سخت، تحت الارضی، هیدروشیمیایی، هیدروژئولوژیکی، آبخوان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تحت الارضی سازندهای منطقه سملقان و نقش آن در کمیت و کیفیت منابع آب منطقه
%A عجم, حمیدرضا
%A محمدزاده, حسین
%A غلامحسین کرمی
%A رمضان کاظمی گلیان
%J دومین همایش انجمن رسوب شناسی ایران
%D 2016

[Download]