دهمین کنفرانس دوسالانه اقتصاد کشاورزی ایران , 2016-05-11

عنوان : ( شناسایی عوامل اقتصادی و اقلیمی اثرگذار بر ارزش افزوده بخش کشاورزی ایران )

نویسندگان: سمانه سلیمانی نژاد , آرش دوراندیش , افسانه نیکوکار ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بخش کشاورزی در اقتصاد کشور به لحاظ دارا بودن سهم بالا در تولید و اشتغال کشور و به لحاظ نقشی که در تأمین مواد غذایی مردم دارد، شایان توجه است. همچنین ارزش افزوده بخش کشاورزی دارای تأثیر چشمگیری بر ارزش افزوده دو بخش صنعت و خدمات است و این ارزش افزوده در میان شاخص‌های اقتصاد کلان، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. زیرا به ‌عنوان یکی از مهم‌ترین شاخص¬های عملکرد اقتصادی است که می تواند قدرت اقتصادی بخش‌های مختلف اقتصاد یک کشور را نمایان می¬سازد. بنابراین شناسایی عواملی که بیشترین تأثیرگذاری را در ارزش افزوده و در نتیجه رشد تولید داشته باشد، مهم است. ارزش افزوده بخش کشاورزی با توجه به ماهیتی که دارد، علاوه بر این¬که تحت تأثیر سیاستهای کلان اقتصادی قرار می¬گیرد متأثر از عوامل اقلیمی نیز می¬باشد. لذا هدف از این مطالعه، بررسی اثر تغییر عوامل اقتصادی و اقلیمی بر ارزش افزوده بخش کشاورزی در ایران است. برای این منظور از داده¬های فصلی1391-1370 و روش خودتوزیع با وقفه¬های گسترده (ARDL) استفاده شده است. نتایج آزمونARDL نشان داد که یک رابطه بلندمدت میان متغیرهای مدل وجود دارد؛ به-طوریکه در بلندمدت متغیرهای اقلیمی دما و بارش به ترتیب دارای اثرات منفی و مثبت معنی¬دار بر ارزش افزوده بخش کشاورزی هستند. همچنین نتایج نشان داد که متغیرهای اقتصادی نرخ ارز و تورم اثر معکوسی و متغیرهای سرمایه و نیروی کار اثر مستقیم بر افزایش ارزش افزوده بخش کشاورزی دارند. ضمناً با توجه به روندهای دما و بارش در سالهای گذشته در ایران که روندهای مطلوبی را نشان نمی¬دهند (روند افزایشی دما و روند کاهشی بارش ) می¬توان گفت که تغییرات اقلیم اثرات قابل توجهی بر بخش کشاورزی ایران خواهد داشت. بنابراین پیشنهاد می شود با اجرای الگوهای کشت مناسب در هر منطقه، محدودیت¬ها و فشارهای ناشی از تغییرات اقلیمی را حداقل رسانده و یا حتی به یک فرصت در جهت کشاورزی پایدار تبدیل نمود.

کلمات کلیدی

, ارزش افزوده, اقلیم, روش خودتوزیع با وقفه¬های
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1056282,
author = {سلیمانی نژاد, سمانه and دوراندیش, آرش and افسانه نیکوکار},
title = {شناسایی عوامل اقتصادی و اقلیمی اثرگذار بر ارزش افزوده بخش کشاورزی ایران},
booktitle = {دهمین کنفرانس دوسالانه اقتصاد کشاورزی ایران},
year = {2016},
location = {کرمان, ايران},
keywords = {ارزش افزوده، اقلیم، روش خودتوزیع با وقفه¬های گسترده},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T شناسایی عوامل اقتصادی و اقلیمی اثرگذار بر ارزش افزوده بخش کشاورزی ایران
%A سلیمانی نژاد, سمانه
%A دوراندیش, آرش
%A افسانه نیکوکار
%J دهمین کنفرانس دوسالانه اقتصاد کشاورزی ایران
%D 2016

[Download]