هفدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران , 2016-05-10

عنوان : ( تعیین سازوکار زمین لرزه های ایران بر مبنای مدل سازی شکل موج )

نویسندگان: سیدکیوان حسینی , تهمینه همه احمدی ماریان , حسین صادقی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از روش¬های تعیین سازوکار کانونی زلزله، برگردان خطی تانسور گشتاور در حوزه زمان است. محاسبه تانسور ممان برای دو زمین¬لرزه در ایران با موقعیت متفاوت مکانی صورت گرفت. از لرزه نگاشتهای حاصل از ایستگاههای شبکه باند پهن دانشگاه فردوسی مشهد و مرکز لرزه نگاری کشوری استفاده شد. با توجه به اینکه بهره گیری از داده های محلی و منطقه ای و محاسبه تابع گرین الاستودینامیک برای این فواصل، دقت بالاتری در تعیین پارامترهای چشمه زمین لرزه نسبت به روش های دور لرزه ای می تواند داشته باشد، از این لرزه نگاشت ها استفاده شده است. نتایج مدل سازی های انجام شده بر روی شکل موج زمین لرزه های انتخابی همخوانی خوبی را با نوع گسل های مسبب زمین لرزه دارد. بنابراین وجود پراکندگی مناسب ایستگاههای لرزه نگاری در سطح ایران، می تواند به تعیین قابل قبول سازوکار زلزله ها منجر و در محاسبات مربوط به خطر زلزله لحاظ گردد.

کلمات کلیدی

, سازوکار کانونی, مدل سازی شکل کامل موج, معکوس سازی تانسور ممان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1056285,
author = {حسینی, سیدکیوان and همه احمدی ماریان, تهمینه and صادقی, حسین},
title = {تعیین سازوکار زمین لرزه های ایران بر مبنای مدل سازی شکل موج},
booktitle = {هفدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {سازوکار کانونی، مدل سازی شکل کامل موج، معکوس سازی تانسور ممان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تعیین سازوکار زمین لرزه های ایران بر مبنای مدل سازی شکل موج
%A حسینی, سیدکیوان
%A همه احمدی ماریان, تهمینه
%A صادقی, حسین
%J هفدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
%D 2016

[Download]