دومین همایش ملی کاربرد ایزوتوپهای پایدار , 2016-05-11

عنوان : ( تغییرات ایزوتوپی اکسیژن و ارتباط آن با تغییرات آب و هوایی، میزان تولید کربن آلی و اجتماعات فرامینیفرهای بنتیک در مرز سنومانین- تورونین، شرق حوضه ی کپه داغ )

نویسندگان: بهناز کلنات , محمد وحیدی نیا , حسین وزیری مقدم , محمدحسین محمودی قرائی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بر اساس آنالیز δ18O دو بازه ی افزایش دمای سطح آب همزمان با افزایش مواد ارگانیک (TOC) در انتهای زون R. cushmani و زون W. archaeocretacea در برش قره سو متعلق به مرز سنومانین- تورونین در شرق حوضه ی کپه داغ شناسایی شد. در این دو بازه گرم شدگی به دلیل افزایش هوازدگی، شرایط یوتروفیک و تولید اولیه بالا شاهد کاهش تنوع فرامینیفرهای بنتیک، افزایش فراوانی فرم های آگلوتینه، فرامینیفرهای بنتیک درون زی و یا سطحی زی های فرصت طلب هستیم.

کلمات کلیدی

, ایزوتوپ اکسیژن, تغییرات آب و هوایی, تولید کربن آلی, فرامینیفرهای بنتیک, مرز سنومانین- تورونین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1056299,
author = {کلنات, بهناز and وحیدی نیا, محمد and حسین وزیری مقدم and محمودی قرائی, محمدحسین},
title = {تغییرات ایزوتوپی اکسیژن و ارتباط آن با تغییرات آب و هوایی، میزان تولید کربن آلی و اجتماعات فرامینیفرهای بنتیک در مرز سنومانین- تورونین، شرق حوضه ی کپه داغ},
booktitle = {دومین همایش ملی کاربرد ایزوتوپهای پایدار},
year = {2016},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {ایزوتوپ اکسیژن، تغییرات آب و هوایی، تولید کربن آلی، فرامینیفرهای بنتیک، مرز سنومانین- تورونین},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تغییرات ایزوتوپی اکسیژن و ارتباط آن با تغییرات آب و هوایی، میزان تولید کربن آلی و اجتماعات فرامینیفرهای بنتیک در مرز سنومانین- تورونین، شرق حوضه ی کپه داغ
%A کلنات, بهناز
%A وحیدی نیا, محمد
%A حسین وزیری مقدم
%A محمودی قرائی, محمدحسین
%J دومین همایش ملی کاربرد ایزوتوپهای پایدار
%D 2016

[Download]