چهارمین کنفرانس انرژی های تجدید پذیر و تولید پراکنده ایران , 2016-03-02

عنوان : ( بررسی عددی عملکرد آئرودینامیکی توربین بادی داریوس با وجود حفره )

نویسندگان: محمدرضا لالوی , مجتبی ماموریان , محمد جواد مغربی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله به بررسی اثر تغییرات و اصلاح شکل ایرفویل ناکا0021 بکار رفته در توربین بادی محور عمودی داریوس و تأثیر آن بر عملکرد آیرودینامیکی توربین بادی پرداختیم. این اصلاح شکل شامل یک حفره در سطح پایینی در نزدیکی لبه فرار ایرفویل ناکا 0021 می باشد. در این مطالعه سعی شده با اصلاح شکل ایرفویل به کمک ایجاد حفره در انتهای پره، عملکرد توربین را در ناحیه مرده و ماکزیمم توان بهبود بخشیم. مطالعات اساسی بر پایه روش حجم محدود گسسته و توسط الگوریتم پیزو حل شده است. شبکه بندی این مدل به صورت شبکه متحرک و شبیه سازی با روش دینامیک سیالات محاسباتی به کمک نرم افزار انسیس فلوئنت انجام شده است. نتایج نشان می دهد ایجاد حفره باعث بهبود راه اندازی خودکار و افزایش ضریب توان تولیدی توربین بادی شده است.

کلمات کلیدی

, واژه های کلیدی- المان کنترل جریان سطح, توربین بادی داریوس, دینامیک سیالات محاسباتی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1056358,
author = {لالوی, محمدرضا and ماموریان, مجتبی and مغربی, محمد جواد},
title = {بررسی عددی عملکرد آئرودینامیکی توربین بادی داریوس با وجود حفره},
booktitle = {چهارمین کنفرانس انرژی های تجدید پذیر و تولید پراکنده ایران},
year = {2016},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {واژه های کلیدی- المان کنترل جریان سطح، توربین بادی داریوس، دینامیک سیالات محاسباتی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی عددی عملکرد آئرودینامیکی توربین بادی داریوس با وجود حفره
%A لالوی, محمدرضا
%A ماموریان, مجتبی
%A مغربی, محمد جواد
%J چهارمین کنفرانس انرژی های تجدید پذیر و تولید پراکنده ایران
%D 2016

[Download]