اولین کنگره ملی مهندسی ساخت و ارزیابی پروژه های عمرانی , 2014-05-01

عنوان : ( بررسی و ارزیابی ساختار زمین شناسی سد شهر بیجار استان گیلان )

نویسندگان: غلامرضا لشکری پور , محمد غفوری , سینا حاجتی ضیابری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پروژه سدمخزنی شهربیجار دراستان گیلان درفاصله 8کیلومتری ازابادی شهربیجار که خود درسمت راست امامزاده هاشم واقع در35کیلومتری شهررشت قراردارد و برروی رودخانه زیلکی اجرا میشود این سدازنوع سنگریزه ای بارویه بتنی می باشد هدف ازساختمان سد تامین آب موردنیاز شهرستانهای استان گییلان میباشد دسترسی به ساختگاه ازجاده اصلی تهران است که ازروبروی امامزاده هاشم و ازطریق پل احداث شده برروی سفیدرود و سپس ازجاده اسفالته واقع درشرق رودخانه سفیدرود و جاده اسفالته موجود که ازابادی های شهربیجار موبش بیجار و سداب عبور مینماید تامین میگردد ارتفاع سد ازپی 90/5مترو طول سددرتاج 430 متروحجم خاکبرداری 1/9 میلیون مترمکعب حجم کل خاکریزی 3/9 میلیون مترمکعب حجم خاکریزی بدنه 3/6میلیون مترمکعب حجم کل بتن ریزی 115/000 مترمکعب نوع سرریز آزاد واقع درجناح راست باطول سرریز 40مترازنوع شوت پله ای و حجم مخزن 104/63 میلیون مترمکعب می باشد

کلمات کلیدی

, سد, شهر بیجار, ساختار, سفیدرود
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1056361,
author = {لشکری پور, غلامرضا and غفوری, محمد and حاجتی ضیابری, سینا},
title = {بررسی و ارزیابی ساختار زمین شناسی سد شهر بیجار استان گیلان},
booktitle = {اولین کنگره ملی مهندسی ساخت و ارزیابی پروژه های عمرانی},
year = {2014},
location = {گرگان, ايران},
keywords = {سد، شهر بیجار، ساختار، سفیدرود},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی و ارزیابی ساختار زمین شناسی سد شهر بیجار استان گیلان
%A لشکری پور, غلامرضا
%A غفوری, محمد
%A حاجتی ضیابری, سینا
%J اولین کنگره ملی مهندسی ساخت و ارزیابی پروژه های عمرانی
%D 2014

[Download]