معمار, دوره (75), شماره (75), سال (2012-10) , صفحات (112-119)

عنوان : ( بافت تاریخی نهبندان )

نویسندگان: سارا مهدیزاده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در بین شهرهای استان خراسان جنوبی، نهبندان سابقه کهن و قدمت بسیاری دارد و در متون تاریخی از آن با عنوان "نه" و یا "نیه" یاد شده است. بافت قدیمی نهبندان به حالت قلعه و بارو بوده است و در حال حاضر دارای بناهای تاریخی بسیاری است. با وجود سابقه تاریخی این شهر، در بین دیگر شهرهای خراسان جنوبی ناشناخته مانده است و به ارزش های تاریخی و اجتماعی آن توجه کافی نشده است. لذا این مقاله از طریق برداشت های میدانی، به بررسی ارزش های تاریخی این شهر می پردازد و بناهای شاخص آن مانند آسباد ها، قلعه نهبندان و .... را معرفی می نماید.نتایج این شناخت می تواند راه را برای مرمت و احیا این بافت تاریخی محیا کند.

کلمات کلیدی

, نهبندان, بافت تاریخی, بناها
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1056443,
author = {مهدیزاده, سارا},
title = {بافت تاریخی نهبندان},
journal = {معمار},
year = {2012},
volume = {75},
number = {75},
month = {October},
issn = {1684-7490},
pages = {112--119},
numpages = {7},
keywords = {نهبندان، بافت تاریخی، بناها},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بافت تاریخی نهبندان
%A مهدیزاده, سارا
%J معمار
%@ 1684-7490
%D 2012

[Download]