معمار, دوره (62), شماره (62), سال (2010-9) , صفحات (114-117)

عنوان : ( آشنایی اجمالی با بافت تاریخی خوسف )

نویسندگان: سارا مهدیزاده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

منطقه خوسف، در جنوب استان خراسان جنوبی واقع است و قدمت آن حدودا به دوره اشکانیان می رسد. نام خوسف، احتمالا از نام قدیمی خسف به معنی فرورفتگی زمین گرفته شده است. این منطقه کویری با داشتن بناهای خشتی و بادگیرهای یک طرفه، از ارزش تاریخی و فرهنگی بالای برخوردار است و میعادگاه موسیقی و شعر در خراسان جنوبی می باشد. اما متاسفانه شناختی در خصوص این بافت تاریخی انجام نگرفته است. لذا، این مقاله،از طریق مطالعات میدانی به شناخت اجمالی بافت تاریخی خوسف می پردازد و بناهای شاخص آن را مانند مسجد جامع، آرامگاه ابن حسام خوسفی، قلعه کهنه و .... معرفی می نماید. نتایج این شناخت می تواند برای مرمت و احیا این بافت موثر باشد.

کلمات کلیدی

, بناهای با ارزش, خوسف, بافت تاریخی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1056445,
author = {مهدیزاده, سارا},
title = {آشنایی اجمالی با بافت تاریخی خوسف},
journal = {معمار},
year = {2010},
volume = {62},
number = {62},
month = {September},
issn = {1684-7490},
pages = {114--117},
numpages = {3},
keywords = {بناهای با ارزش، خوسف، بافت تاریخی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T آشنایی اجمالی با بافت تاریخی خوسف
%A مهدیزاده, سارا
%J معمار
%@ 1684-7490
%D 2010

[Download]