همایش ملی ترجمه و مطالعات بینارشته ای , 2016-05-11

عنوان : ( مشکلات ترجمه حقوقی در دنیای معاصر )

نویسندگان: اعظم انصاری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در دنیای امروز حقوق و ترجمه پیوند ناگسستنی با یکدیگر دارند. این موضوع به ویژه در قرن حاضر با توجه به اهمیت حقوق تطبیقی بیشتر مشهود است. لزوم مطالعات خارجی به عنوان عنصر ضروری برای مطالعات حقوق تطبیقی منجر به توجه روزافزون حقوق دانان این حوزه به موضوع ترجمه در سرتاسر جهان گردیده است. با این حال ترجمه متون و اسناد حقوقی با دشواری های منحصربفردی روبروست که در سایر رشته های علمی کمتر مشاهده می شود. مقاله حاضر ضمن بیان چالش های پیش روی حقوقدانان در ترجمه متون و اسناد حقوقی، برخی راهکارهای ارائه شده در جهت رفع این گونه مشکلات را بررسی می نماید.

کلمات کلیدی

, نظام های حقوقی, حقوق تطبیقی, زبان شناسی حقوقی, تفسیر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1056466,
author = {انصاری, اعظم},
title = {مشکلات ترجمه حقوقی در دنیای معاصر},
booktitle = {همایش ملی ترجمه و مطالعات بینارشته ای},
year = {2016},
location = {بیرجند, ايران},
keywords = {نظام های حقوقی، حقوق تطبیقی، زبان شناسی حقوقی، تفسیر},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مشکلات ترجمه حقوقی در دنیای معاصر
%A انصاری, اعظم
%J همایش ملی ترجمه و مطالعات بینارشته ای
%D 2016

[Download]