علوم محیطی, دوره (1), شماره (1), سال (2003-12) , صفحات (15-19)

عنوان : ( بوم شناسی کشاورزی )

نویسندگان: علیرضا کوچکی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله تعاریف و مفاهیم بوم شناسی کشاورزی یا اکولوژی کشاورزی و تاریخچه تکامل این علم درجهان همراه با منابع معتبری که در طی دوره های تاریخ تکامل آن منتشر شده، آورده شده اند. گرچه بوم شناسی کشاورزی به صورتهای مختلفی تعریف شده است، اما تعریف کلی آن به کار گیری مبانی بوم شناسی در تولید مواد غذایی با تاکید بر حفظ محیط زیست و تولید پایدار است. بر این اساس، بوم نظامهای کشاورزی به صورتی طراحی خواهند شد که در طولانی مدت با کاهش عملکرد همراه نباشد، همزمان کارایی استفاده از منابع را افزایش دهد و محیط زیست را دچار اسیب ننمایند. این رشته در دانشگاههای مختلف جهان در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری ارائه می شود و در کشور ما نیز اخیراً درس کشاورزی پایدار در مقطع کارشناسی گنجانده شده است. در مقطع کارشناسی ارشد، درس اکولوژی کشاورزی و در مقطع دکترا، گرایش کشاورزی اکولوژی وجود دارد.

کلمات کلیدی

, کشاورزی اکولوژیک, اکولوژی کشاورزی, کشاورزی پایدار
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1056475,
author = {کوچکی, علیرضا},
title = {بوم شناسی کشاورزی},
journal = {علوم محیطی},
year = {2003},
volume = {1},
number = {1},
month = {December},
issn = {1735-1324},
pages = {15--19},
numpages = {4},
keywords = {کشاورزی اکولوژیک، اکولوژی کشاورزی، کشاورزی پایدار},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بوم شناسی کشاورزی
%A کوچکی, علیرضا
%J علوم محیطی
%@ 1735-1324
%D 2003

[Download]