نانواستراتیگرافی نهشته‌های کرتاسه پیشین در فتح آباد (شمال غرب قاین) , 2015-05-18

عنوان : ( نانواستراتیگرافی نهشته‌های کرتاسه پیشین در فتح آباد (شمال غرب قاین) )

نویسندگان: فاطمه هادوی , مرضیه نطقی مقدم , لیدا خدادادی , فاطمه رضازاده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با توجه به ارزش چینه شناسی نانوپلانکتون های آهکی جهت تعیین سن لایه های رسوبی، نهشته های کرتاسه پیشین برای مطالعات بایواستراتیگرافی بر اساس نانوفسیل های آهکی نمونه برداری شده اند. منطقه مورد مطالعه فتح آباد واقع در شمال غرب قاین (حاشیه شرقی بلوک لوت) می باشد. توالی برداشت شده در منطقه فتح آباد متشکل از کنگلومرا، مارن سیلتی و سنگ آهک است. نمونه ها به روش اسمیراسلاید آماده سازی شده و نانوفسیل های این توالی عکس برداری شده است. نانوفسیل‌های موجود در این منطقه دارای تنوع نسبتا خوب و فراوانی متوسطی هستند. در این بررسی28 گونه متعلق به 10 جنس از نانوفسیل های آهکی شناسایی شده و بایوزون های CC5 و CC4 تعیین گردید. برمبنای بایوزون های تعیین شده و به عنوان نتیجه‌ی مطالعات بایواستراتیگرافی، سن توالی مورد مطالعه در منطقه فتح آباد هوترووین پیشین تا هوتروین پسین پیشنهاد می گردد.

کلمات کلیدی

نانواستراتیگرافی؛ کرتاسه پیشین؛ فتح آباد؛ قاین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1056506,
author = {هادوی, فاطمه and مرضیه نطقی مقدم and لیدا خدادادی and فاطمه رضازاده},
title = {نانواستراتیگرافی نهشته‌های کرتاسه پیشین در فتح آباد (شمال غرب قاین)},
booktitle = {نانواستراتیگرافی نهشته‌های کرتاسه پیشین در فتح آباد (شمال غرب قاین)},
year = {2015},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {نانواستراتیگرافی؛ کرتاسه پیشین؛ فتح آباد؛ قاین},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T نانواستراتیگرافی نهشته‌های کرتاسه پیشین در فتح آباد (شمال غرب قاین)
%A هادوی, فاطمه
%A مرضیه نطقی مقدم
%A لیدا خدادادی
%A فاطمه رضازاده
%J نانواستراتیگرافی نهشته‌های کرتاسه پیشین در فتح آباد (شمال غرب قاین)
%D 2015

[Download]