نانوکنوسهای سازند چمن¬بید در برش قرونه، رشته کوههای بینالود , 2016-05-25

عنوان : ( نانوکنوسهای سازند چمن¬بید در برش قرونه، رشته کوههای بینالود )

نویسندگان: فاطمه هادوی , ربابه امانی , فاطمه هادوی , عباس قادری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مطالعه نانوکنوسهای سازند چمن بید در برش قرونه رشته کوههای بینالود مورد بررسی قرارگرفتند. نانوکنوسها از نانوفسیلهای مهم کرتاسه هستند، اما اولین حضورشان در تیتونین (آخرین آشکوب ژوراسیک) روی داده است. توالیهای مورد مطالعه در برش قرونه با 750 متر ضخامت، شامل ردیفهای منظمی از شیل های متعلق به سازند کشف رود، شیل و مارنها و سنگ آهکهای سازند چمن بید و سنگ آهکهای صخره ساز سازند مزدوران است. در این مطالعه تعداد 5 گونه از نانوکنوسها در این برش شناسایی شده که براساس گستره حضور گونه ‌های شاخص و تجمع فسیلی همراه آنها، محدوده زمانی تیتونین تا مرز ژوراسیک ـ کرتاسه برای بخش انتهایی سازند چمن بید در برش قرونه و بریازین پیشین برای بخش ابتدایی سازند مزدوران پیشنهاد می‌گردد.

کلمات کلیدی

, : نانوکنوسها, چمن بید, قرونه, بینالود
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1056513,
author = {هادوی, فاطمه and ربابه امانی and فاطمه هادوی and عباس قادری},
title = {نانوکنوسهای سازند چمن¬بید در برش قرونه، رشته کوههای بینالود},
booktitle = {نانوکنوسهای سازند چمن¬بید در برش قرونه، رشته کوههای بینالود},
year = {2016},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {: نانوکنوسها، چمن بید، قرونه، بینالود},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T نانوکنوسهای سازند چمن¬بید در برش قرونه، رشته کوههای بینالود
%A هادوی, فاطمه
%A ربابه امانی
%A فاطمه هادوی
%A عباس قادری
%J نانوکنوسهای سازند چمن¬بید در برش قرونه، رشته کوههای بینالود
%D 2016

[Download]