چهاردهمین همایش ملی حسابداری ایران , 2016-05-25

عنوان : ( بررسی تاثیر استقلال هیات مدیره و حقالزحمه حسابرسیبر ارزش عرضه عمومی اولیه )

نویسندگان: محمود لاری دشت بیاض , مریم اقبال ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

عرضه عمومی اولیه که به اولین زمان جمع اوری پول از سرمایه گذاران پراکنده توسط شرکتها اشاره دارد، نقطه عطف مهمی در چرخه حیات شرکت است. از اینرو این مقاله، تاثیر استقلال هیات مدیره و حقالزحمه حسابرسی بر روی ارزش عزه عمومی اولیه 102 شرکت پزیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله سالهای 1381 تا 1392 را بررسی میکند. یافته های این پژوهش نشان میدهند که قیمت گذاری کمتر از واقع با افزایش دستمزد حسابرسی کاهش می یابد و همچنین حضور تعداد بیشتر مدیران غیرموظف در هیات مدیره شرکتها رابطه بین دستمزدهای حسابرسی و قیمت گذاری کمتر از واقع را یطور مثبتی تعدیل می کنند. بنابراین مکانیسم های حاکمیت داخلی شرکت می تواند تکمیل کننده خدمات ارائه شده توسط حسابرسان در قالب ایجاد ارزش یستر باشد.

کلمات کلیدی

, عرضه عمومی اولیه, استقلال هیات مدیره, حقالزحمه حسابرسی, قیمت گذاری کمتر از واقع, قیمت گذاری بیشتر از
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1056519,
author = {لاری دشت بیاض, محمود and اقبال, مریم},
title = {بررسی تاثیر استقلال هیات مدیره و حقالزحمه حسابرسیبر ارزش عرضه عمومی اولیه},
booktitle = {چهاردهمین همایش ملی حسابداری ایران},
year = {2016},
location = {ارومیه, ايران},
keywords = {عرضه عمومی اولیه، استقلال هیات مدیره، حقالزحمه حسابرسی، قیمت گذاری کمتر از واقع، قیمت گذاری بیشتر از واقع},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیر استقلال هیات مدیره و حقالزحمه حسابرسیبر ارزش عرضه عمومی اولیه
%A لاری دشت بیاض, محمود
%A اقبال, مریم
%J چهاردهمین همایش ملی حسابداری ایران
%D 2016

[Download]