کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم انسانی در آغاز هزاره سوم , 2016-05-19

عنوان : ( واکاوی تطبیقی الگوهای رهبری مدرسه )

نویسندگان: معصومه کوهساری , رضوان حسین قلی زاده , محمدرضا آهنچیان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این جستار با هدف واکاوی تطبیقی الگوهای رهبری مدرسه در انحنای نوسانات زمینه¬ای و ساختاری، به بررسی و تعمق در انواع الگوهای مطرح در زمینه رهبری مدرسه (رهبری آموزشی، رهبری مدیریتی، رهبری تحول¬آفرین، رهبری اخلاقی، رهبری اصیل، رهبری توزیعی، رهبری معلم، رهبری سیستمی و رهبری اقتضایی) آنگونه که برخی از صاحب¬نظران مانند لیتوود، جانتسی، استاینباخ و بوش پرداخته¬اند، می¬پردازد. آنچه مشهود است الگوهای رهبری مدرسه همپای اصلاحات آموزشی ظهور و تکامل یافته¬اند. جنبش کیفیت دهه¬ی 80 تداعی¬گرا تقابل دو الگوی بسیار محبوب رهبری آموزشی و رهبری تحول¬آفرین است که از این تقابل به عنوان جنگ¬های پارادایمی یاد می¬شود. به تدریج در مسیر حرفه¬ای¬گرایی الگوهای رهبری معلم، توزیعی و سیستمی بیشترین ارزش ذاتی را به مشارکت در امر آموزش قائل می¬شوند و چالش¬های اخلاقی سال¬های اخیر خود بهانه¬ای جهت روی¬آوری به الگوهای رهبری اخلاقی و اصیل می¬گردد. با این حال رهبری تحول-آفرین با نفوذی ایده¬آل¬گرایانه بیشترین سهم تعامل را با سایر الگوها برقرار می¬کند. به موجب این کنکاش درک الگوها و نظریه¬ها،¬ راهنمای عمل مدیران و رهبران خواهد بود تا در نهایت با گریز از تجربیات متناهی به عمق افق¬هایی نامتناهی دست یابند.

کلمات کلیدی

, رهبری, الگوهای رهبری مدرسه, تعاملات و تقابلات الگوهای رهبری مدرسه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1056523,
author = {کوهساری, معصومه and حسین قلی زاده, رضوان and آهنچیان, محمدرضا},
title = {واکاوی تطبیقی الگوهای رهبری مدرسه},
booktitle = {کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم انسانی در آغاز هزاره سوم},
year = {2016},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {رهبری، الگوهای رهبری مدرسه، تعاملات و تقابلات الگوهای رهبری مدرسه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T واکاوی تطبیقی الگوهای رهبری مدرسه
%A کوهساری, معصومه
%A حسین قلی زاده, رضوان
%A آهنچیان, محمدرضا
%J کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم انسانی در آغاز هزاره سوم
%D 2016

[Download]