نهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات , 2016-04-27

عنوان : ( بررسی مدل یک فروشنده یک خریدار با در نظر گرفتن کربن تولیدی با استفاده از دو سیاست تجارت کربن و مالیات کربن )

نویسندگان: سیده فاطمه هاشمی , فرزاد دهقانیان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کنترل موجودی یکی از موضوعات مهم در زنجیره تامین است و مطالعات زیادی بر روی آن صورت گرفته است. از طرفی با مطرح شدن زنجیره تامین سبز و تحویل به موقع محصولات و خدمات به مشتریان و همچنین آگاهی زیست محیطی در این مقاله بر آنیم که یک مدل موجودی دو سطحی را با در نظر گرفتن مسائل مربوط به محیط زیست بررسی کنیم. یکی از مهمترین این مسائل که در پیمان کیوتو نیز آمده است، انتشار گازهای گلخانه ای (کربن) می باشد. در این مقاله مدل یک فروشنده یک خریدار با تقاضای ثابت ارائه شده است. همچنین هزینه های انتشار کربن به مدل اضافه شده و مدل از لحاظ زیست محیطی نیز مورد بحث قرار گرفته است.

کلمات کلیدی

, مدل یک فروشنده یک خریدار, انتشار کربن, مالیات کربن, تجارت کربن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1056530,
author = {هاشمی, سیده فاطمه and دهقانیان, فرزاد},
title = {بررسی مدل یک فروشنده یک خریدار با در نظر گرفتن کربن تولیدی با استفاده از دو سیاست تجارت کربن و مالیات کربن},
booktitle = {نهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات},
year = {2016},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {مدل یک فروشنده یک خریدار، انتشار کربن، مالیات کربن، تجارت کربن},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی مدل یک فروشنده یک خریدار با در نظر گرفتن کربن تولیدی با استفاده از دو سیاست تجارت کربن و مالیات کربن
%A هاشمی, سیده فاطمه
%A دهقانیان, فرزاد
%J نهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
%D 2016

[Download]