چهاردهمین همایش ملی حسابداری ایران , 2016-05-25

عنوان : ( ارتباط بین سن وسابقه کاری با درک اصول اخلاقی حسابداری :بررسی تطبیقی در ایران وانگلستان )

نویسندگان: محمدرضا عباس زاده , محسن معینی زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

رشد اخلاقی ،گرایش اخلاقی ،ارزش های فرهنگی هافستد

کلمات کلیدی

, رشد اخلاقی , گرایش اخلاقی , ارزش های فرهنگی هافستد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1056548,
author = {عباس زاده, محمدرضا and معینی زاده, محسن},
title = {ارتباط بین سن وسابقه کاری با درک اصول اخلاقی حسابداری :بررسی تطبیقی در ایران وانگلستان},
booktitle = {چهاردهمین همایش ملی حسابداری ایران},
year = {2016},
location = {ارومیه, ايران},
keywords = {رشد اخلاقی ،گرایش اخلاقی ،ارزش های فرهنگی هافستد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارتباط بین سن وسابقه کاری با درک اصول اخلاقی حسابداری :بررسی تطبیقی در ایران وانگلستان
%A عباس زاده, محمدرضا
%A معینی زاده, محسن
%J چهاردهمین همایش ملی حسابداری ایران
%D 2016

[Download]