همایش ملی ترجمه و مطالعات میان رشته ای , 2016-05-11

عنوان : ( بررسی معادل یابی در ضرب المثل های فرانسه و فارسی از بعد انطباق لفظی و معنایی )

نویسندگان: محمدرضا فارسیان , شکوفه جاویدی مقّدم ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

جوامع مختلف بر اثر ارتباط، مهاجرت، جنگ، تجارت و... بر یکدیگر تاثیرات زیادی گذاشته اند. ورود پدیده های فرهنگی, روابط سیاسی و اقتصادی, ورود افراد تحصیل کرده از خارج وعوامل جغرافیایی و جنگ ها باعث ردو بدل عناصر زبانی همچون ضرب المثل ها می شوند. ضرب المثل ها به عنوان ستون فرهنگی از جایگاه والایی در مردم شناسی برخوردار بوده و در گستره ی ادبیات هر ملت ارزش و کاربرد ممتازی داشته است. تاریخ امثال در زبان فارسی مشخص نیست چرا که از همان ابتدا ایران دارای غنای ادبی بوده و البته درزبان فرانسه نیز تاریخ دقیقی برای آن معین نشده است. اما سابقه ی ورود واژگان فرنگی به ایران از زمان زمامداری شاهان قاجار ذکر شده است که از این میان تاثیر زبان فرانسه به مراتب از دیگر زبانهای اروپایی بیشتر است. در بررسی ضرب المثل های فارسی و فرانسه گاه شباهت هایی از نظر محتوایی و گاه از نظر واژگانی در دو فرهنگ به چشم می خورد. مقاله ی حاضر تلاش دارد تا پس از طرح موضوع و تعریف مثل, مختصری از تاریخچه این گونه زبانی در فرهنگ های دو کشور مذکور را ارائه و ویژگی ها و شرایط آن را در زبان فارسی و فرانسه تبیین کند. آنگاه، مفاهیم و مضامین مشترک و تفاوت ها را از جنبه ی انطباق لفظی و معنایی با ذکر نمونه هایی از ضرب المثل های معادل و نیز توضیحاتی در باب تفاوت واژگان سمبلیک درون مثل ها مورد بررسی قرار خواهد داد.

کلمات کلیدی

, کلید واژگان: معادل یابی, ضرب المثل, انطباق, فرانسه, فارسی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1056586,
author = {فارسیان, محمدرضا and جاویدی مقّدم, شکوفه},
title = {بررسی معادل یابی در ضرب المثل های فرانسه و فارسی از بعد انطباق لفظی و معنایی},
booktitle = {همایش ملی ترجمه و مطالعات میان رشته ای},
year = {2016},
location = {بیرجند, ايران},
keywords = {کلید واژگان: معادل یابی، ضرب المثل; انطباق; فرانسه; فارسی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی معادل یابی در ضرب المثل های فرانسه و فارسی از بعد انطباق لفظی و معنایی
%A فارسیان, محمدرضا
%A جاویدی مقّدم, شکوفه
%J همایش ملی ترجمه و مطالعات میان رشته ای
%D 2016

[Download]