گنجینه اسناد, دوره (26), شماره (1), سال (2016-5) , صفحات (60-81)

عنوان : ( نقش روسپیان شهر نو در کودتای 28 مرداد 1332 )

نویسندگان: مصطفی لعل شاطری , هادی وکیلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده هدف: این مقاله به بررسی نقش و تأثیر قشری از زنان رانده شده از جامعه در یکی از وقایع سرنوشت­ ساز تاریخ معاصر ایران می­پردازد. بر این اساس، تلاش می­شود ابتدا به پیشینة تحرکات سیاسی این گروه از زنان تا قبل از کودتای 28 مرداد1332 پرداخته شود و سپس با اشاره به شرایط اجتماعی حاکم بر محل اسکان آنها باعنوان شهر نو(قلعة زاهدی)، نقش این زنان و سرپرستان آنها(خانم رئیس­ ها) در جریانِ کودتا مورد بررسی و مداقه قرار گیرد. روش/رویکرد پژوهش: روش این پژوهش، توصیفی-تحلیلی با اتکا به اسناد و منابع کتابخانه ­ای می­باشد. یافته ­ها/نتایج پژوهش: از اواخر دورة قاجار و مقارن با انقلاب مشروطه، در کنار گروه­ های اراذل و اوباش، گروه جدیدی از زنان که در مراکز فحشا و فساد به ­سر می­بردند، به ارکان تحرکات سیاسی و نظامی اضافه شد، تا آنجا که حضور این گروه از زنان در دورة پهلوی دوم -که به ساکنان شهرِ نو معروف شده بودند- فعال­تر و گسترده­ تر شد. این زنان، از طریق برخی واسطه ­ها و رابطان به برخی عناصر دستگاه حکومت مرتبط و به ابزاری برای آنها مبدل شدند. از این رو، در کودتای 28 مرداد 1332 به سرکردگی تعدادی از خانم­ رئیس­ های این مراکز همچون ملکه اعتضادی و پری آژدان­ قزی، در کنار عناصری همچون شعبان جعفری، با انگیزة کسب منافع اقتصادی و وجاهت و پایگاه اجتماعی وارد صحنه شده و نقش مؤثری را در راستای اهداف محرکان خود برعهده داشتند.

کلمات کلیدی

کودتای 28 مرداد1332؛ شهر نو؛ ملکه اعتضادی؛ پری آژدان‌قزی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1056598,
author = {لعل شاطری, مصطفی and وکیلی, هادی},
title = {نقش روسپیان شهر نو در کودتای 28 مرداد 1332},
journal = {گنجینه اسناد},
year = {2016},
volume = {26},
number = {1},
month = {May},
issn = {1023-3652},
pages = {60--81},
numpages = {21},
keywords = {کودتای 28 مرداد1332؛ شهر نو؛ ملکه اعتضادی؛ پری آژدان‌قزی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نقش روسپیان شهر نو در کودتای 28 مرداد 1332
%A لعل شاطری, مصطفی
%A وکیلی, هادی
%J گنجینه اسناد
%@ 1023-3652
%D 2016

[Download]