بیست و یکمین کنفرانس توزیع برق , 2016-04-26

عنوان : ( طراحی سیستم کىترل پیش بین جبران کىىذ ه استاتیکی توزیع بر اساس مدل اولر جهت بهبود ضریب توان و کاهش هارمونیکهای جریان تزریقی )

نویسندگان: پوریا سروقدی , رضا قاضی , حامد حیدری دوست آباد ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله

کلمات کلیدی

, بار غیر خطی, کنترل پیش بین , ضریب توان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1056599,
author = {سروقدی, پوریا and قاضی, رضا and حیدری دوست آباد, حامد},
title = {طراحی سیستم کىترل پیش بین جبران کىىذ ه استاتیکی توزیع بر اساس مدل اولر جهت بهبود ضریب توان و کاهش هارمونیکهای جریان تزریقی},
booktitle = {بیست و یکمین کنفرانس توزیع برق},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {بار غیر خطی، کنترل پیش بین ، ضریب توان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T طراحی سیستم کىترل پیش بین جبران کىىذ ه استاتیکی توزیع بر اساس مدل اولر جهت بهبود ضریب توان و کاهش هارمونیکهای جریان تزریقی
%A سروقدی, پوریا
%A قاضی, رضا
%A حیدری دوست آباد, حامد
%J بیست و یکمین کنفرانس توزیع برق
%D 2016

[Download]