مدیریت نوآوری, دوره (5), شماره (1), سال (2016-9) , صفحات (29-52)

عنوان : ( بررسی تأثیر تعلق‌ خاطر کاری بر رفتار نوآورانه ی با نقش میانجی اشتراک‌ گذاری خطاها )

نویسندگان: مصطفی جهانگیر , علیرضا خوراکیان , محمد مهرآیین ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه، سازمان‌ها برای رشد و حتی بقا به نوآوری‌ نیاز دارند. سازمانی که نتواند به‌طور مستمر محصولات و خدمات نوآورانه به بازار عرضه کند، محکوم به شکست خواهد بود؛ اما کلید نوآوری در رفتار نوآورانه‌ی کارکنان است. رفتار نوآورانه¬ی کارکنان نیز تحت تأثیر عوامل مختلفی است. تعلق‌خاطر کاری کارکنان یک از عواملی است که بر این رفتار می¬تواند تأثیر بگذارد. با این وجود نحوه تأثیرگذاری آن یکی از موضوعات مهم در جامعه متخصصان فناوری اطلاعات است. هدف این پژوهش، بررسی نقش واسط اشتراک گذاری خطاها در تأثیر تعلق‌خاطر کاری بر رفتار نوآورانه متخصصان فناوری اطلاعات است. جامعه ی آماری این تحقیق، کارشناسان فناوری اطلاعات در شرکت‌های فناوری اطلاعات عضو سازمان نظام صنفی رایانه‌ای خراسان رضوی در شهر مشهد هستند. در این پژوهش از روش نمونه¬گیری طبقه¬ای استفاده شده است. برای سنجش متغیرهای پژوهش از پرسش‌نامه‌ای شامل 26 سؤال، استفاده شد. این پرسش‌نامه میان 210 نفر از متخصصان فناوری اطلاعات در شهر مشهد توزیع گردید. برای تجزیه‌وتحلیل داده¬ها از روش مدل‌سازی معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد تعلق‌خاطر کاری بر اشتراک‌گذاری خطاها و تولید ایده‌ها تأثیر مثبت و معنی‌دار دارد. همچنین اشتراک‌گذاری خطاها بر تولید و ترویج ایده‌ها تأثیرگذار است. اشتراک‌گذاری خطاها، تأثیر تعلق‌خاطر کاری بر تولید و ترویج ایده‌ها را میانجی‌گری می‌کند.

کلمات کلیدی

, اشتراک‌گذاری خطاها, رفتار نوآورانه, کارشناسان فناوری اطلاعات, تعلق‌خاطر کاری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1056621,
author = {جهانگیر, مصطفی and خوراکیان, علیرضا and مهرآیین, محمد},
title = {بررسی تأثیر تعلق‌ خاطر کاری بر رفتار نوآورانه ی با نقش میانجی اشتراک‌ گذاری خطاها},
journal = {مدیریت نوآوری},
year = {2016},
volume = {5},
number = {1},
month = {September},
issn = {****-0174},
pages = {29--52},
numpages = {23},
keywords = {اشتراک‌گذاری خطاها، رفتار نوآورانه، کارشناسان فناوری اطلاعات، تعلق‌خاطر کاری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تأثیر تعلق‌ خاطر کاری بر رفتار نوآورانه ی با نقش میانجی اشتراک‌ گذاری خطاها
%A جهانگیر, مصطفی
%A خوراکیان, علیرضا
%A مهرآیین, محمد
%J مدیریت نوآوری
%@ ****-0174
%D 2016

[Download]