مطالعات زبان و ترجمه, دوره (1), شماره (1), سال (2015-6) , صفحات (53-74)

عنوان : ( بررسی گفتمان پسااستعماری ادوارد براون و انعکاس آن در ترجمه - سفرنامه یک سال در میان ایرانیان )

نویسندگان: زهره تائبی نقندری , فاطمه حیدری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از این مقاله کاوشی در جهت یافتن رد‌پای گفتمان پسااستعمار و مهمترین ویژگی آن (القاء و مشروعیت بخشی به ارزش ها و فرهنگ غرب) در متون پسااستعماری و ازجمله سفرنامه‌ها و ترجمه آنهاست. با این هدف و برگرفته از آراء منتقدین پسااستعمار همچون ادوارد سعید و فرانتس فانون، متن اصلی سفرنامه یک سال در میان ایرانیان اثر ادوارد براون انگلیسی (1887-1888)متعلق به دوره قاجار، فقط از منظر نگاه او به فرهنگ و موقعیت فرهنگی ایران وایرانی مورد مطالعه کامل قرارگرفت و بیش از 40 مورد فرهنگی، دال بر نگاه غرب "خود1" به شرق "دیگری2" در این مجال بررسی شدند که همگی آنها به همراه پیام پسااستعماری نهفته در آن، در بخش روش تحقیق مورد بررسی قرار گرفته اند. همچنین این موارد فرهنگی با ترجمه فارسی شان که توسط ذبیح الله منصوری صورت گرفته مقابله شده اند وبه افزایش و کاهش های سبکی این مترجم فقید ونامور از منظر "خود" و "دیگری" نگریسته می شود. افزایش و کاهش هایی که غالبا در جهت خنثی کردن نگاه عمودی غرب به شرق است

کلمات کلیدی

, پسااستعمار, ادوارد براون, خود, دیگری, فرهنگ ایرانی, گفتمان پسااستعماری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1056627,
author = {تائبی نقندری, زهره and حیدری, فاطمه},
title = {بررسی گفتمان پسااستعماری ادوارد براون و انعکاس آن در ترجمه - سفرنامه یک سال در میان ایرانیان},
journal = {مطالعات زبان و ترجمه},
year = {2015},
volume = {1},
number = {1},
month = {June},
issn = {2383-2878},
pages = {53--74},
numpages = {21},
keywords = {پسااستعمار، ادوارد براون، خود، دیگری، فرهنگ ایرانی، گفتمان پسااستعماری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی گفتمان پسااستعماری ادوارد براون و انعکاس آن در ترجمه - سفرنامه یک سال در میان ایرانیان
%A تائبی نقندری, زهره
%A حیدری, فاطمه
%J مطالعات زبان و ترجمه
%@ 2383-2878
%D 2015

[Download]