مطالعات اسلامی, دوره (1), شماره (95), سال (2016-2) , صفحات (135-158)

عنوان : ( بررسی و نقد نظریه دلالت اقناعی معجزات )

نویسندگان: وحیده فخار نوغانی , سیدمرتضی حسینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در اندیشه دینی پدیده معجزات یکی از مهم‌ترین دلایل اثبات نبوت است. در میان اندیشمندان اسلامی در خصوص نوع دلالت معجزات بر اثبات نبوت دو دیدگاه کلی وجود دارد. به نظر برخی دلالت معجزات از نوع دلالت‌های عقلی است. در مقابل برخی از آنان بر این عقیده هستند که هیچ‌گونه رابطه منطقی میان معجزه و مدلول آن وجود ندارد و معجزه دلیل اقناعی در صدق ادعای نبوت محسوب می‌گردد. در این پژوهش تلاش شده است تا دیدگاه کسانی که معجزات را دلیل اقناعی بر اثبات نبوت می‌دانند و منکر رابطه منطقی میان معجزه و صدق ادعای نبوت هستند مورد بررسی و نقد قرار گیرد.

کلمات کلیدی

, معجزه, دلالت منطقی, دلالت اقناعی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1056633,
author = {فخار نوغانی, وحیده and حسینی, سیدمرتضی},
title = {بررسی و نقد نظریه دلالت اقناعی معجزات},
journal = {مطالعات اسلامی},
year = {2016},
volume = {1},
number = {95},
month = {February},
issn = {1010-4992},
pages = {135--158},
numpages = {23},
keywords = {معجزه، دلالت منطقی، دلالت اقناعی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی و نقد نظریه دلالت اقناعی معجزات
%A فخار نوغانی, وحیده
%A حسینی, سیدمرتضی
%J مطالعات اسلامی
%@ 1010-4992
%D 2016

[Download]