سی و چهارمین گردهمایی و دومین کنگره بین المللی علوم زمین , 2016-02-22

عنوان : ( بررسی تغییرات آسپریتی و نحوه توزیع تنش در محل رخداد زمین‌لرزه‌ای با 6.2 =MN در سال 2014 میلادی، بخش شمال غربی زاگرس )

نویسندگان: نسرین توکلی زاده , بهنام رحیمی , فرزین قائمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کمربند چین و رااندگی زاگرس با روند NW-SE، یکی از اجزای مهم تکتونیک خاورمیانه محسوب می‌شوند. این کوه‌ها بخش خارجی گوه کوه‌زایی فعال زاگرس به شمار می‌روند. فعالیت زمین‌ساختی این کوه‌ها محدود به پیشانی دگرشکلی زاگرس است. نرخ متفاوت کوتاه شدگی حاصل از بررسی‌های GPS در زاگرس مشاهده می‌شود، که در شمال‌غرب به کمترین مقدار خود می‌رسد. فعالیت لرزه‌ای متراکم و غیر یکنواخت در این کو‌ها همزمان با عدم رخداد گسلش سطحی در آنها موجب اهمیت مطالعات زمین‌لرزه‌شناسی بر روی این کوه‌ها شده است. در این تحقیق تطابق رومرکز زمین لرزه‌ای با بزرگی 6.2 MN= (تاریخ رخداد: 18/08/2014)، را در بازه زمانی سال 2007 تا پایان سال 2013 را با محدوده کمترین دوره بازگشت (TL) در بخش شمال غربی زاگرس بررسی نموده‌ایم. TL تخمینی احتمالی از زمان بازگشت زمین‌لرزه‌ها است،که از پارامترهای a-value و b-value رابطه فراوانی-بزرگی رخدادهای لرزه‌ای محاسبه می‌شود. به دلیل تغییر این دو پارامتر در مکان‌های مختلف، میزان دوره بازگشت نیز متغیر است. بدین ترتیب با محاسبه آن‌ها می‌توان علاوه بر شناخت نحوه توزیع تنش و لرزه‌خیزی در یک منطقه، مناطق را از نظر طول دوره بازگشت و یا به عبارتی تمرکز آسپریتی‌ها مورد مطالعه قرار داد. طبق نقشه‌های a-value و b-value رسم شده، در محدوده مورد بررسی که زلزله رخ داده در حاشیه آن قرار دارد، b-value پایین و نرخ لرزه‌خیزی(a-value) بالا وجود دارد. این بخش به علت داشتن کمترین دوره بازگشت ریزلرزه‌ها در منطقه و همچنین مجاورت آن با رخداد 6.2 = MN در سال 2014، به عنوان یک تنشگاه (آسپریتی) معرفی شده‌است.

کلمات کلیدی

, زاگرس, a-value, b-value, آسپریتی, دوره بازگشت, بزرگی کمال
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1056638,
author = {توکلی زاده, نسرین and رحیمی, بهنام and قائمی, فرزین},
title = {بررسی تغییرات آسپریتی و نحوه توزیع تنش در محل رخداد زمین‌لرزه‌ای با 6.2 =MN در سال 2014 میلادی، بخش شمال غربی زاگرس},
booktitle = {سی و چهارمین گردهمایی و دومین کنگره بین المللی علوم زمین},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {زاگرس، a-value، b-value، آسپریتی، دوره بازگشت، بزرگی کمال},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تغییرات آسپریتی و نحوه توزیع تنش در محل رخداد زمین‌لرزه‌ای با 6.2 =MN در سال 2014 میلادی، بخش شمال غربی زاگرس
%A توکلی زاده, نسرین
%A رحیمی, بهنام
%A قائمی, فرزین
%J سی و چهارمین گردهمایی و دومین کنگره بین المللی علوم زمین
%D 2016

[Download]